Калцијум-карбонат (CaCO₃)

Калцијум-карбонат (CaCO₃)

Кречњак има широку примену.

Хемија

Ознаке

kalcijum karbonat, кречњак, мермер, калцит, каменац, јонско једињење, јонска решетке, катјон, ањонско, формула, камен, седиментне стене, крашка регија, сталактит, долостоне, једињење, неорганска хемија, хемија

Повезани додаци

Бисер

Неке шкољке стварју бисере тако, што страна тела у свом организму облажу седефом - човек...

Карбонатјон (CO₃²⁻)

Скупина јона, настаје из угљене киселине, губљењем протона.

Електронска конфигурација калцијума

Анимација нам приказује електонску конфигурацију атома калцијума.

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Бензојева киселина (C₆H₅COOH)

Најједноставнији представник ароматичних карбоксилних киселина.

Угљена киселина (H₂CO₃)

Течност без боје и мириса, настаје када се угљен-диоксид раствори у води.

Угљен-моноксид (CO) (средњи степен)

Отрован гас без боје, мириса и укуса, јаке цитотоксичности за жива бића.

Угљен-диоксид (CO) (средњи степен)

Гас без боје и мириса, тежи од ваздуха. Потребан за фотосинтезу биљака.

Вежбе о молекулима ИИИ. (Сложени јони)

Задатак за вежбање сложених јона.

Added to your cart.