Како ради звучник?

Како ради звучник?

Звучник производи звучне таласе уз помоћ електромагнетне индукције.

Техника, домаћинство

Ознаке

звучник, Тропутни звучник, електронски уређај, нискотонац, средње класе звучника, високотонац, скретница, калем, дијафрагма, магнет, појачало, вибрација, звук, звучни талас, висок глас, дубок глас, Моно, Стерео, трајни магнет, привлачење, удаљавање, електромагнетна индукција, музички плејер, техника, физика

Повезани додаци

Сцене

Звучници

 • тросистемски звучник
 • музички плејер
 • појачало

Структура звучника

 • нискотонац
 • средњотонац
 • високотонац
 • скретница - На основу фреквенције улазних сигнала појачивач врши њихово одвајање у различите фреквенцијске јединице: високотонску, средњетонску и нискотонску јединицу.
 • утикачи
 • каблови

Конструкција звучника

 • магнет - Струја која пролази кроз завојницу врши индуковање магнетног поља које је у интеракцији са сталним магнетом, што изазива вибрирање мембране.
 • завојница - Струја која пролази кроз овај део ствара индуковано магнетно поље које ступа у интеракцију са магнетним пољем сталног магнета. Смер електричне струје одређује поларитет индукованог магнетног поља, што доводи до појаве вибрирања мембране.
 • мембрана
 • корпа
 • центратор - Умањује вибрирање мембране, а у стању њеног мировања, овај део је одржава у централном положају.
 • утикачи
 • заштитни поколпац

Рад звучника

 • завојница - Струја која пролази кроз овај део врши индуковање магнетног поља. Поларитет овог магнетног поља зависи од смера струје.
 • стални магнет - Струја која пролази кроз завојницу врши индуковање магнетног поља које је у интеракцији са сталним магнетним пољем, а ова интеракција изазива кретање мембране.
 • привлачење
 • удаљавање
 • звучни талас

Анимација

 • нискотонац
 • средњотонац
 • високотонац
 • скретница - На основу фреквенције улазних сигнала појачивач врши њихово одвајање у различите фреквенцијске јединице: високотонску, средњетонску и нискотонску јединицу.
 • завојница - Струја која пролази кроз овај део врши индуковање магнетног поља. Поларитет овог магнетног поља зависи од смера струје.
 • стални магнет - Струја која пролази кроз завојницу врши индуковање магнетног поља које је у интеракцији са сталним магнетним пољем, а ова интеракција изазива кретање мембране.

Нарација

Суштина рада звучника се састоји у стварању звучних вибрација титрањем мембране под утицајем електричних сигнала.

Дијафрагма вибрира услед електромагнетне индукције. Мембрана је спојена са завојницом. Електрична струја пролазећи кроз завојницу изазвива индукцију магнетног поља које у интеракцији са сталним магнетом изазива вибрирање мембране.

Смер кретања мембране зависи од смера струје у завојници. Можемо га одредити правилом десне руке: ако поставимо шаку десне руке тако да четири прста показују смер струје, палац ће бити усмерен у правцу северног пола магнета. Једнаки магнетни полови се међусобно одбијају, а супротни привлаче један другог. У случају да се једнаки полови налазе у међусобној близини, завојница и мембрана се повијају према напред. Када се смер струје промени и супротни магнетни полови се нађу у близини један другом, мембрана се повија према назад.

Мање мембране могу произвести високе звуке са већом фреквенцијом, док су веће мембране оптималне за стварање дубљих тонова. Из тог разлога су квалитетни звучници најмање тросистемски, односно састоје се од најмање три фреквенцијске јединице: једне нискотонске јединице већих димензија, једне средњетонске јединице мањих димензија и једне мале високотонске јединице. Улазни електрични сигнали се, у зависности од фреквенције, усмеравају у одговарајућу тонску јединицу помоћу звучне скретнице.

Повезани додаци

Електрично звоно

Уређај који ради уз помоћ електромагнета.

Како ради грамофон?

Анимација нам приказује конструкцију и рад грамофона.

Производња наизменичне струје

Ако у магнетном пољу окрећемо намотај, можемо произвести електричну енергију.

Врсте таласа

Таласи имају веома важну улогу у многим областима нашег живота.

Карактеристични параметри таласа

Анимација нам на примеру звучних таласа објашњава најважније параметре таласа.

Кондензатор

Кондензатор је уређај у коме се електрична енергија може акумулирати и чувати у облику...

Трансформатор

Транформатор је апарат који служи за промену електричног напона.

Како ради фен за сушење косе?

Анимација нам приказује физичко објашњење конструкције и рада фена за косу.

Торзионо клатно

Завртањем торзионе жице се мери величина снаге.

Једноставне хармоничне осцилације и равномерно кружно кретање

Хармонично осцилаторно кретање се може сматрати нормалном пројекцијом равномерног кружног...

Генератор једносмерне струје

Између сталних магнета генератора за једносмерну струју налази се ротор кроз који тече...

Како ради оптичко складиште података?

Анимација нам приказује конструкцију и рад оптичког складишта података.

Како ради радио?

Анимација нам приказује конструкцију и рад радио пријемника.

Како ради електронски микроскоп?

Анимација нам приказује конструкцију и рад електронског микроскопа.

Клавир

Клавир је популаран инструмент са диркама, код којег се тон производи ударом филцем...

Динамо (средњи степен)

Динамо претвара механичку енергију у једносмерну електричну струју.

Стварање гласа

Приликом стварања гласа, гласне жице вибрирају под утицајем струјања ваздуха који излази...

Доплеров ефекат

Позната нам је појава да је звук виши уколико нам се извор звука приближава, а нижи,...

Експеримент месечевог радара (Золтан Бај,1946)

Мађарски научник је био први, коме је 1946. године успело детектирати снопове радарског...

Лаута и харди-гарди

Лаута је жичани трзалачки инструмент. Потиче из античке Месопотамије.

Added to your cart.