Хидронијум јон (H₃O⁺)

Хидронијум јон (H₃O⁺)

Однос концентрације хидронијум јон и хидроксида одређује пХ вредност раствора

Хемија

Ознаке

хидронијум јон, катјон, једињење Ион, кисела, пХ вредност, киселост, Концентрација јона, неорганска хемија, јон, хемија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Хидроксидни јон (OH⁻)

Сложени јон који настаје када молекул воде отпусти један протон.

Растварање натријум хлорида

Кухињска со се раствара у води: поларизовани водени молекули око јона стварају хидратни...

Реакција цинка и хлороводоничне киселине

Цинк се у хлороводоничној киселини раствара уз стварање водоника.

Растварање хлороводоника у води

Водени раствор хлороводоника је хлороводонична киселина.

Реакција водоника и кисеоника

Мешавина водоника и кисеоника је праскави гас, који у присуству пламена експлодира.

Вода (H₂O)

Вода је стабилно једињење водоника и кисеоника, неопходно за живот. У природи се...

Пермангант јон (MNO₄⁻)

Калијев преманганат се употребљава за дезинфекцију.

Кисеоник (O₂) (средњи степен)

Најраспрострањенији елемент на Земљи, неопходан за живот.

Водоник (H₂)

Гас без боје и мириса, лакши од ваздуха. Најраспрострањенији елемент у космосу.

Added to your cart.