Глицералдехид (C₃H₆O₃)

Глицералдехид (C₃H₆O₃)

Глицералдехид је оптички активно хемијско једињење, најједноставнији алдоз.

Хемија

Ознаке

Глицералдехид, Д-глицералдехид, Л-глицералдехид, алдоза, алдотриоза, стереоизомер, конфигурација, оптички активан, Енантиомер, хирални, тест сребрног огледала, метаболизам, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Формалдехид (метанал) (CH₂O)

Најједноставнији представник алдехида.

Ацеталдехид (етанал) (CH₃CHO)

Један од алдехида, из индустријског аспекта важна сировина и полупроизвод.

Глицерол (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Врста алкохола, саставни део крема и масти.

Диметил-етар (C₂H₆O)

Безбојни гас карактеристичног мириса, производи се дехидратацијом метанола.

Диетил-етар (етар) (C₄H₁₀O)

Најпознатији представник етара.

Added to your cart.