Географске занимљивости – Физичка географија

Географске занимљивости – Физичка географија

Анимација приказује занимљиве чињенице са којима се можемо срести у оквиру физичке географије.

Географија

Ознаке

физичка географија, радозналост, геосфера, Suva zemlja, океан, сезона, биосфера, хидросфера, стратосфера, атмосфера, вода, слатководни, слана вода, суперконтинент, промена годишњих доба, зоне, тропска зона, умерена зона, хладно зона, глобус, Земља, Ворлд мап, Карта, zemlje, Оквир, Свет око нас, географија

Повезани додаци

Питања

 • Колики део површине Земље чине океани?
 • У којој се хемисфери налази Ракова обратница?
 • У којој се хемисфери налази Јарчева обратница?
 • Колики део површине Земље чини копно?
 • Који део укупне масе Земље представља маса хидросфере?
 • Који део укупне масе Земље представља маса атмосфере?
 • Који део укупне масе Земље представља маса биосфере?
 • Да ли је тачно да маса атмосфере износи један милионити део укупне масе Земље?
 • Да ли је тачно да маса хидросфере износи један милионити део укупне масе Земље?
 • Да ли је тачно да маса биосфере износи један милионити део укупне масе Земље?
 • Да ли је тачно да маса хидросфере износи шестхиљадити део укупне масе Земље?
 • Да ли је тачно да маса слатке воде чини 20% укупне масе хидросфере?
 • Да ли је тачно да површинске воде чине 1% укупне масе хидросфере?
 • Да ли је тачно да је половина укупне површине Земље прекривена океанима?
 • Да ли је тачно да свака тачка на Земљи има свој антипод?
 • Да ли је тачно да 50% антипода континенталних тачака пада на површину океана, а 50% на континентално подручје?
 • Да ли је тачно да антиподне тачке имају једнаку географску ширину?
 • Да ли је тачно да антиподне тачке имају једнаку географску дужину?
 • Да ли је тачно да је подручје Ракове обратнице богато падавинама током целе године?
 • Да ли је тачно да су у подручју Јарчеве обратнице падавине веома ретке током целе године?
 • Колико процената слатких вода се налази у смрзнутом стању?
 • Колико процената слатких вода представљају подземне воде?
 • Колико процената слатке воде чине површинске воде (реке, језера)?
 • Колика је удаљеност, изражена у степенима географске дужине, између две антиподне тачке?
 • Колика је разлика, изражена у степенима географске ширине, између две антиподне тачке?
 • У ком делу Земље је вегетација бујна током целе године?

Сцене

Повезани додаци

Промена годишњих доба (средњи степен)

Годишња доба се смењују због нагиба Земљине осе, услед чега се током године мења угао под...

Структура Земље (средњи степен)

Унутрашњост Земље се састоји од више сферичних слојева.

Кретање континената током геолошког времена

Током геолошке прошлости Земље, континенти су били у сталном покрету. Тај процес траје и...

Планета Земља

Земља је планета стеновитог типа, која има атмосферу са кисеоником и чврсту кору.

Континенти и океани

Копно је на Земљи подељено на континенте, а између њих се простиру океани.

Климатске зоне

Земља се дели на географске и климатске зоне.

Мапа морског дна

На дну мора су видљиве границе тектонских плоча.

Мора и заливи

Ова анимација нам приказује најзначајнија мора и заливе.

Државе света

Уз помоћ задатака за три различита нивоа знања се може научити географско место, главни...

Глобус

Глобус са разним тродимензионалним приказима.

Од чега се састоји људско тело?

Ова сцена приказује основне компоненте људског тела.

Занимљиве географске чињенице - Астрономија

Наш Сунчев систем располаже бројним занимљивостима.

Географске занимљивости - друштвена географија

Анимација приказује многе интересатне чињенице из области друштвене географије.

Added to your cart.