Фенол (C₆H₅OH)

Фенол (C₆H₅OH)

Најједноставнији члан групе хидроксилних ароматичних једињења.

Хемија

Ознаке

фенол, Карболни киселина, хидрокси једињења, ароматични хидрокси једињења, хидроксилна група, ароматични прстен, фенолати, отрован, фенопласт, угљани катран, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Бензол (C₆H₆)

Најједноставнији представник ароматичних спојева.

Анилин (C₆H₅NH₂)

Најједноставнији ароматичан амин. Научно име је: фениламин.

Бензојева киселина (C₆H₅COOH)

Најједноставнији представник ароматичних карбоксилних киселина.

Стирен (vinil-benzen) (C₈H₈)

Безбојна течност, мириса сличног бензолу, мономер полистирола.

Вежбе о молекулима В. (Једињење угљеника са садржајем кисеоника)

Задатак за разумевање структуре и класификацијеједињења угљеника са садржајем кисеоника.

Added to your cart.