Десалинизација морске воде

Десалинизација морске воде

Уз помоћ десалинизације из морске воде можемо направити питку воду.

Техника, домаћинство

Ознаке

морска вода, десалинација, Индустрија десализације, вода, обрнута осмоза, дестилатор, дестилација апарати, Дестилација, Јонска измена, електродијализа, полупропустљива мембрана, пије несташицом воде, со, voda za piće, natrijum hlorid, електрода, штета по животну средину, Сеа Схоре, техника, географија

Повезани додаци

Сцене

Индустрија десализинације

 • морска вода
 • дестилатори
 • десалинирана вода
 • концентровани сони раствор

Дестилатори

 • дестилаторни апарат - Суштина десалинизације је у испаравању морске воде у дестилаторима, при чеми се со из воде одваја. Кондензовањем овако добијене водене паре настаје вода за пиће.

Дестилаторни апарат

Дестилација

 • термокомпресор - Компримује пару и на тај начин је загрева.
 • врела пара - Толпота цеви узрокује испаравање воде, садржај соли из воде се таложи, а затим се пара преводи у следећи резервоар.
 • морска вода
 • концентровани сони раствор
 • десалинирана вода - Суштина десалинизације је у испаравању морске воде у дестилаторима, при чеми се со из воде одваја. Кондензовањем овако добијене водене паре настаје вода за пиће.

Јонска измена

 • наелектрисане куглице - H⁺ јони се везују за површину негативно наелектрисаних, а OH⁻ јони за површину позитивно наелектрисаних перлица. Јони морске воде (између осталих и јони Na⁺ и Cl⁻) се такође везују за површину перлица, при чему оне ослобађају H⁺ и OH⁻ јоне које граде молекуле воде.
 • морска вода
 • десалинирана вода

Електродијализа

 • морска вода
 • десалинирана вода
 • резервоар

Обрнута осмоза

 • морска вода
 • десалинирана вода
 • концентровани сони раствор
 • полупропустљива мембрана - Ролна мембране која омогућава пролазак воде, али блокира пролаз јона растворених у води. У нормалним условима би десалинирана вода протицала кроз мембрану и мешала се са морском, али под притиском је овај процес обрнут: десалинирана вода пролази кроз мембрану, остављајући концентровани раствор соли.

Анимација

 • термокомпресор - Компримује пару и на тај начин је загрева.
 • врела пара - Толпота цеви узрокује испаравање воде, садржај соли из воде се таложи, а затим се пара преводи у следећи резервоар.
 • морска вода
 • концентровани сони раствор
 • десалинирана вода - Суштина десалинизације је у испаравању морске воде у дестилаторима, при чеми се со из воде одваја. Кондензовањем овако добијене водене паре настаје вода за пиће.
 • наелектрисане куглице - H⁺ јони се везују за површину негативно наелектрисаних, а OH⁻ јони за површину позитивно наелектрисаних перлица. Јони морске воде (између осталих и јони Na⁺ и Cl⁻) се такође везују за површину перлица, при чему оне ослобађају H⁺ и OH⁻ јоне које граде молекуле воде.
 • морска вода
 • десалинирана вода
 • наелектрисане куглице - H⁺ јони се везују за површину негативно наелектрисаних, а OH⁻ јони за површину позитивно наелектрисаних перлица. Јони морске воде (између осталих и јони Na⁺ и Cl⁻) се такође везују за површину перлица, при чему оне ослобађају H⁺ и OH⁻ јоне које граде молекуле воде.
 • контра-јони
 • електрода - Привлаче супротно наелектрисане јоне и издвајају их из воде. Када се поларитет електрода обрне, електроде ослобађају ове јоне и на тај начин их уклањају из уређаја. Након тога се првобитни поларитет поново успоставља и може се наставити процес пречишћавања воде.
 • електрода
 • отпуштање јона - Када се поларитет екектрода обрне, електроде их ослобађају. Након тога се првобитни поларитет поново успоставља и може се наставити процес пречишћавања воде.
 • десалинација
 • морска вода
 • десалинирана вода
 • концентровани сони раствор
 • полупропустљива мембрана - Ролна мембране која омогућава пролазак воде, али блокира пролаз јона растворених у води. У нормалним условима би десалинирана вода протицала кроз мембрану и мешала се са морском, али под притиском је овај процес обрнут: десалинирана вода пролази кроз мембрану, остављајући концентровани раствор соли.
 • полупропустљива мембрана - Ролна мембране која омогућава пролазак воде, али блокира пролаз јона растворених у води. У нормалним условима би десалинирана вода протицала кроз мембрану и мешала се са морском, али под притиском је овај процес обрнут: десалинирана вода пролази кроз мембрану, остављајући концентровани раствор соли.
 • поре

Нарација

Док без хране можемо преживети и период дугачак 30-40 дана, без воде је немогуће опстати дуже од 3-4 дана. У свету постоје многа места где је количина слатке воде веома оскудна, те су људи принуђени да учине све што је у њиховој моћи како би обезбедили пијаћу воду.

Морска вода је доступна у готово неограниченим количинама, али је њено конзумирање веома опасно, висок садржај соли у овој води може довести до дехидрације. Из мање количине воде можемо уклонити со и помоћу малих кућних апарата, али за веће количине воде је неопходна технологија великих размера.

Постројења за десалинизацију се обично граде на обалама мора. Прочишћавање воде у њима почиње механичким путем. За уклањање соли из воде може се користити неколико метода. Најједноставнија метода је дестилација, приказана на постројењу у овој анимацији. У овом процесу, вода се кључањем одваја од соли.

Дестилациони блок се састоји од неколико елемената опремљених грејним цевима. Цеви се пуне врелом паром, а њихова спољна површина се са врха постројења прска незагрејаном морском водом. На тај начин морска вода хлади врелу пару у цевима, она се кондензацијом претвара у слатку воду и истиче на доњем делу цеви. Истовремено, испарења од загрејане морске воде доспевају у грејне цеви наредног грејног блока.

Десалинизована вода испуштена из цеви дестилационог блока се сакупља у резервоару, а концентрована слана вода са дна уређаја се уклања. Водена пара из последње јединице за дестилацију се враћа у први елемент помоћу термокомпресора који повећава притисак и температуру паре.

Мењачи јона врше уклањање соли из воде помоћу наелектрисаних смолних зрна. У овом поступку, зрна се налазе у резервоару снабдевеним одводном цеви. Пуњење резервоара морском водом врши се са његове горње стране, при чему вода, у свом току до дна резервоара пролази кроз шупљине међу зрнима. При томе смолна зрна везују садржај соли из морске воде, а акумулирана вода тече кроз филтер у правцу излазне цеви. На крају, десалинизована вода истиче из резервоара.

На почетку процеса се на површини наелектрисаних зрна налазе позитивно и негативно наелектрисани контра јони. То су водоник и хидроксидни јони из воде. Јонска чврстоћа позитивно наелектрисаних јона натријума и негативно наелектрисаних хлорида у морској води је већа од јонске чврстоће контра јона. Стога јони морске воде одбацују контра јоне са површине смолних зрна. Током овог процеса натријум и хлоридни јони се везују за површину зрна, а настали протони поново формирају молекуле воде. После извесног времена, ове перлице више не могу примити нове количине количине соли, те их је неопходно регенерисати. Ово је уједно и недостатак јонског процеса, јер уклањање соли са површина зрна захтева веома јаке хемијске супстанце. Велика количина агресивних киселина и алкалних једињења представља озбиљно оптерећење животне средине.

Током електродијализе морска вода се под високим притиском пумпа у простор између мембрана кроз које протиче електрична струја.

Јони соли из морске воде се везују за мембране одговарајућег наелектрисања. За позитивно наелектрисане аноде везују се негативни хлориди, док се за негативне катоде везују позитивно наелектрисани јони натријума. Након извесног времена површине аноде и катоде су засићене сољу и неопходно их је очистити.

Површине електродијализних ћелија се чисте помоћу електричне струје. При нормалном процесу, јони соли се везују за плоче под електричним напоном. Напајање струје је приликом чишћења плоча обрнуто, те се јони соли одвајају од њихове површине. Ослобођени јони соли заједно са водом излазе из ћелија.

За разлику од јонске десалинизације, базиране на јонској чврстоћи, десалинизација реверзном осмозом се заснива на разлици у величини честица соли и воде. Током овог процеса, вода се под високим притиском допрема у резервоар са вишеслојним, селективно пропустљивим (семипермеабилним) мембранама, израђеним од специјалне пластике. Морска вода под великим притиском пролази кроз мембране.

Док морска вода тече кроз све слојеве, мембране филтрирају со, а кроз излазне цеви пролази десалинирана вода. Садржај соли задржан у мембранама се акумулира у посебном одводном резервоару и у виду концентроване соли одводи из уређаја.

Поступак реверзне осмозе је у данашње време најраспрострањенији облик десалинизације воде. Штавише, не захтева никакве агресивне хемијске реагансе, што га чини еколошки најприхватљивијим поступком.

Повезани додаци

Воде испод површине Земље

Испод земљине површине можемо наћи подземну, артеску и крашку воду.

Растварање натријум хлорида

Кухињска со се раствара у води: поларизовани водени молекули око јона стварају хидратни...

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Систем заштите од поплаве

Заштиту против поплава обезбеђују насипи, а приликом мањих излива летњи насип.

Систем снабдевања водом

Систем снабдевања водом обезбеђује грађанима питку воду одговарајуће квалитете.

Комуналне службе

Систем телекомункацијских и електричних водова, гасовода, водовода, грејања, канализације.

Загађење вода

Главни извори загађења вода су насељена места, индустрија и пољопривреда.

Формирање облака и падавина, типови облака

Вода, која испарава, се формира у облаке различитих облика, из којих вода у виду падавина...

Регија краса (основни степен)

Крас се може препознати по типичним облицима, који могу бити површински и подземни:...

Нивои мора

Фактори животне средине мора, као и флора и фауна се промењују са дубином воде.

Натријум-хлорид (NaCl)

Кухињска со једно је од најважнијих једињења натријума, неопходна је за сва жива бића.

Како ради фрижидер?

Анимација нам приказује конструкцију и рад фрижидера.

Како ради водени торањ?

Анимација нам приказује конструкцију и рад воденог торња.

Како ради клима уређај?

Клима уређај хлади унутрашњи ваздух тако што загрева спољни.

Морске струје

Повезане морске струје формирају велику океанску транспортну траку која има важан утицај...

Added to your cart.