Бензојева киселина (C₆H₅COOH)

Бензојева киселина (C₆H₅COOH)

Најједноставнији представник ароматичних карбоксилних киселина.

Хемија

Ознаке

бензојева киселина, бензенкарбоксилна киселина, карбоксилне киселине, ароматичне карбоксилне киселине, бензоат, конзерванс, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Бензол (C₆H₆)

Најједноставнији представник ароматичних спојева.

Анилин (C₆H₅NH₂)

Најједноставнији ароматичан амин. Научно име је: фениламин.

Фенол (C₆H₅OH)

Најједноставнији члан групе хидроксилних ароматичних једињења.

Нафтален

Најпростији полициклични ароматични угљоводик.

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Пиримидин (C₄H₄N₂)

Хетероциклично ароматично органско једињење са садржином азота, његови деривати су тимин,...

Пиридин (C₅H₅N)

Хетероциклично органско једињење са садржином азота, безбојна, отрорва лако запаљива...

Калцијум-карбонат (CaCO₃)

Кречњак има широку примену.

Стирен (vinil-benzen) (C₈H₈)

Безбојна течност, мириса сличног бензолу, мономер полистирола.

Мравља киселина (метанска киселина) (HCOOH)

Мравља киселина (или метанска киселина) najjednostavnija je karboksilna kiselina.

Оксална киселина (COOH)₂

Најпростија дикарбоксилна киселина.

Added to your cart.