Starorimska cesta in vodovod

O visoko razviti rimski civilizaciji nazorno pričata vodovodno in cestno omrežje, ki je povezovalo celotno cesarstvo.

Trojanski konj

Po Homerjevem epu je Troja padla zaradi Odisejeve ukane.

Beduinski tabor

Polnomadski način življenja beduinov se je prilagodil podnebnim in okoljskim razmeram v puščavi.

Pobarvanka

S pomočjo kreativne animacije lahko pobarvamo različne predmete v prostoru.

Človeško mišičevje

Skeletne mišice so aktivni del gibalnega sistema: pritrjene so na kosti, ki jih premikajo.

Zgradba debelega črevesa

To je zadnji odsek prebavne cevi, ki se začne za tankim črevesom. V njem poteka absorpcija vode, mineralnih soli in vitaminov.

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

Ameriški izumitelj Samuel Morse je leta 1837 na newyorški univerzi predstavil revolucionarni izum s področja telekomunikacij.

Gubanje (napredna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Telefon (Alexander Graham Bell)

Alexander Graham Bell je leta 1876 izumil telefon, napravo, ki prenaša človeški glas v obliki električnih signalov.

Vodni mlin

Mehanske konstrukcije za izkoriščanje energije vode so uporabljali že v srednjem veku.

Zgradba osebnega avtomobila

Animacija prikazuje zunanjo in notranjo zgradbo avtomobila.

Parna lokomotiva BR Standard Class 3 2-6-2T

Parne lokomotive, ki so pripadale angleškim železnicam (British Railways), so začeli izdelovati leta 1950.

Dinamo (srednja raven)

Dinamo pretvarja mehansko energijo v enosmerni električni tok.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Prelomi (srednja raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Kako deluje menjalnik?

Menjalnik omogoča spreminjanje navora motorja s povečevanjem ali zmanjševanjem svojih obratov.

Verižna reakcija

Energija, ki se sprošča med jedrsko cepitvijo, se lahko uporablja v miroljubne in vojaške namene.

Newtonovi zakoni gibanja

Animacija prikazuje tri Newtonove zakone gibanja, ki so povzročili revolucijo v fiziki in utemeljili klasično mehaniko.

Kako deluje omrežje?

Internet ali medmrežje omogoča uporabo svetovnega spleta in hitro posredovanje podatkov na velike razdalje.

Added to your cart.