Rietveld Schröder House (Utrecht, 1924)

The Rietveld Schröder House, located in the town of Utrecht in the Netherlands, can be considered a forerunner of modern houses.

Zlatokop (19. stoletje)

Velika zlata mrzlica 19. stoletja se je začela leta 1848 v okolici San Francisca.

Stožčasta telesa

Spoznali bomo vrste stožčastih teles, stožce, piramide.

The science of Santa Claus

Every year, Santa Claus brings gifts to nearly 600 million children on Christmas Eve. Let's see what physical facts make his job harder.

Prizme

Spoznali bomo različne vrste prizem, od n-strane prizme do pravilne prizme.

Tropski cikloni

Tropski cikloni so velikanski zračni vrtinci s premerom več sto kilometrov, ki nastajajo nad toplimi tropskimi oceani.

Prostornina krogle (Cavalierijevo načelo)

Z uporabo ustreznega valja in stožca lahko izračunamo prostornino krogle.

Vrtenine (iz pravokotnika)

Če pravokotnik zavrtimo okoli nosilk stranic ali simetrale, dobimo posebne vrtenine.

Površina krogle (demonstracija)

Površino krogle sestavljajo točke, ki so od središča oddaljene točno za polmer.

Srednjeveški vitez

Medieval knights were vassals of feudal lords and fought on horseback in battles.

Church of St John at Kaneo (Ohrid, 13th c.)

The Orthodox church, situated on a picturesque cliff, was named after John the Apostle

Villages

Villages were the first permanent human settlements

Boeing 747 (1969)

Jumbo Jet je eno najbolj znanih potniških letal na svetu.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Helikopter (BELL 206 Jet Ranger)

Helikopter kanadskega podjetja je izredno priljubljen v svetu, predvsem zaradi široke uporabe.

Cities

A type of settlement that has central functions.

Mir Castle Complex (17th century)

The Mir Castle Complex, situated in the town of Mir, Belarus was built in the Gothic-Renaissance style.

The reproduction and development of insects

Based on their life cycle, insects can be grouped into three categories: ametabolous, hemimetabolous or holometabolous insects.

Tower of Hanoi

The Tower of Hanoi is a mathematical puzzle.

Politične in gospodarske skupnosti

V zadnjih desetletjih je na svetu nastalo več političnih in gospodarskih skupnosti.

Added to your cart.