Palmitinska kislina (heksadekanojska kislina) (C₁₅H₃₁COOH)

Karboksilna kislina bele barve, voskasta, z velikim številom ogljikovih atomov.

Srebrov nitrat (AgNO₃)

Ena od temeljnih snovi pri klasičnih fotografskih postopkov.

Značilno srednjeevropsko stanovanje (1950. leta)

V 50. letih 20. stoletja so bila za srednjo Evropo značilna enosobna stanovanja s kuhinjo in kopalnico.

Brom (Br₂)

Predstavnik halogenov. V stiku s kožo povzroča razjede.

Cikloheksan (C₆H₁₂)

Brezbarvna tekočina, ki se ne topi v vodi, ampak v organskih topilih.

Beta-D-riboza

Brezbarvna kristalna snov, ki se nahaja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Fluor (F₂)

Predstavnik halogenov. Strupen plin rumenkasto zelene barve, kemijsko zelo reaktiven. Ena najbolj znanih spojin je teflon.

Propan (C₃H₈)

Tretji člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Oksalna kislina ((COOH)₂)

Najenostavnejši predstavnik dikarboksilnih kislin.

Borov trifluorid (BF₃)

Brezbarvni plin dušljivega vonja, ki ima večjo gostoto od zraka in pod vplivom vlažnega zraka tvori beli dim.

Etanol (etilni alkohol) (C₂H₅OH)

Najbolj znan alkohol, ki je pomemben v prehrambni industriji.

Glicerol (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Triol, ki ga uporabljajo v kozmetični industriji pri pripravi krem in mil.

Glicilglicin (C₄H₈N₂O₃)

Najenostavnejši peptid, ki nastane iz dveh molekul glicina s peptidno vezjo.

Fosfatni ion (PO₄³⁻)

Kompleksen ion ki nastaja iz fosforjeve kisline oddajanjem protona.

Ichthyosaurus (ihtiozaver)

Ribi podoben praplazilec, ki se je prilagodil življenju v morju, primer konvergentne evolucije.

Vodikov klorid (HCl)

Plin brez barve, z močnim dušljivim vonjem, vodna raztopina je klorovodikova kislina.

Added to your cart.