Avari ali Obri (8. stoletje)

Avari so med 6. in 8. stoletjem na območju Panonske nižine ustvarili mogočen imperij.

Heksan (C₆H₁₄)

Šesti člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Žveplov trioksid (SO₃)

Eden od oksidov žvepla, z vodo formira žvepleno kislino.

Orientacija v prostoru

Animacija razvija zmožnost zaznavanja prostora in orientacijo v njem s pomočjo koordinat.

2,2-dimetilpropan (C₅H₁₂)

Izomer pentana, brezbarven plin brez vonja, standard v spektroskopiji NMR.

Zračni vijak, izum Leonarda da Vincija (okoli leta 1489)

Polihistor je menil, da se bo ob ustrezni vrtilni hitrosti vijak dvignil.

Pent-1-en (C₅H₁₀)

Tekočina neprijetnega vonja z nizkim vreliščem.

Cis-but-2-en (C₄H₈)

Brezbarven plin, težji od zraka, geometrijski izomer je trans-but-2-en.

Dušikov dioksid (NO2)

Strupeni plin rdečkastorjave barve, je podoben za reakcijo zaradi neparnega elektrona.

Vodikov bromid (HBr)

Spada med vodikove halogenide, uporabljajo ga pri proizvodnji anorganskih in alkilnih bromidov.

Žveplovodik (vodikov sulfid) (H₂S)

Strupen plin z vonjem gnilega jajca. Tudi termalne in mineralne vode vsebujejo žveplovodik.

Mehansko krilo, izum Leonarda da Vincija (1493–1495)

Naprava je mojstrovina, nastala po da Vincijevih skicah in načrtih, povezanih z letalstvom.

Vrtljivi most, izum Leonarda da Vincija (1487–1489)

Med načrti in skicami Leonarda da Vincija jih je več povezanih z mostovi. Vrtljivi most je omogočal, da je ladijski rečni promet lahko nemoteno potekal...

Oblegovalne naprave, izumi Leonarda da Vincija

Leonardo ni bil samo umetnik, v zgodovinske knjige se je zapisal tudi kot izjemno natančen vojaški inženir.

Fosforna kislina (H₃PO₄)

Uporabljajo jo kot aditiv za osvežilne pijače in za odstranjevanje vodnega kamna ter rje.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Anilin je najenostavnejši aromatski amin. Znanstveno ime je fenilamin.

Ozon (O₃)

Alotropska modofokacija kisika, sestavljena iz 3 atomov.

Added to your cart.