Metanol (metilni alkohol) (CH₃OH)

Najenostavnejši nasičeni alkohol. Zelo strupena spojina, navidez zelo podobna etanolu.

Metan (CH₄)

Prvi člen homologne vrste alkanov z normalno ogljikovo verigo.

Oblačila (Zahodna Evropa, 18. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Oblačila (Zahodna Evropa, 16. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Oblačila (Zahodna Evropa, 17. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Dušikov monoksid (NO)

Je brezbarvni plin, težji od zraka, udeleži se pri izdelavi dušikove kisline.

Berilijev diklorid (BeCl₂)

Uporabljajo ga za pridobivanje berilija in kot katalizator.

Pirol (C₄H₅N)

Predstavnik heterocikličnih dušikovih spojin.

Delovno taborišče (Recsk, Madžarska)

V taborišče, imenovano tudi madžarski gulag, so v času Rákosijeve diktature deportirali kakih 1.500 ljudi.

Avari ali Obri (8. stoletje)

Avari so med 6. in 8. stoletjem na območju Panonske nižine ustvarili mogočen imperij.

Naselje v obdobju Arpadovcev

Zemljanke (v zemljo vkopane hiše) so bile v dobi Arpadovcev značilne za takratne vasi.

Naloge z molekulami VII. (Ogljikovi hidrati)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja mono-, di- in polisaharidov.

Vodikov jodid (HI)

Od zraka gostejši plin brez barve, ostrega vonja.

Katoliška cerkev (Feldebrő, Madžarska)

V 11. stoletju zgrajena župnijska cerkev je eden najpomembnejših zgodovinskih spomenikov madžarske arhitekture.

Heksan (C₆H₁₄)

Šesti člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Added to your cart.