Fibroin

Fibroin, ki nastaja pri izločanju sviloprejke, spada med fibrialne beljakovine.

Žveplov dioksid (SO₂)

Največji povzročitelj kisle deži. Vmesni izdelek pri izdelavi žveplene kisline.

Metan (CH₄)

Prvi člen homologne vrste alkanov z normalno ogljikovo verigo.

Silicijev dioksid (SiO₂)

Polimorfna spojina, najbolj pomembna modifikacija je kvarc.

Avstrijski habsburški pešak

Pehotni vojaki Avstrijskega cesarstva so se bojevali na številnih bojiščih.

Metanol (metilni alkohol) (CH₃OH)

Najenostavnejši nasičeni alkohol. Zelo strupena spojina, navidez zelo podobna etanolu.

Bromofluorov klorometan (CHClBrF)

Molekule enakih struktur so si zrcalne slike, vendar niso identične, ampak so enantiomerni pari.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najenostavnejši policiklični aromatski ogljikovodik.

Alfa D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Eden od strukturnih izomerov glukoz, natančneje D-glukoz.

Fenol (C₆H₅OH)

Najenostavnejši predstavnik aromatskih hidroksilnih spojin.

Žveplo (S₈)

16. najpogostejši element v zemeljski skorji, je trda snov bledo rumene barve, brez vonja. Najbolj znana spojina je pirit, ki je znana tudi kot "zlato norcev".

Oleinska kislina ((Z)-9-oktadecenojska kislina) (C₁₇H₃₃COOH)

Predstavnik nenasičenih monokarboksilnih kislin. V molekuli je dvojna cis vez.

Srebrov klorid (AgCl)

Bela kristalna spojina, ki pod vplivom svetlobe razpade.

Jurta

Jurta je značilno bivališče nomadskih plemen, okrogli šotor s stožčastim vrhom.

Fosfatni ion (PO₄³⁻)

Kompleksen ion ki nastaja iz fosforjeve kisline oddajanjem protona.

Piridin (C₅H₅N)

Heterociklična spojina z vsebnostjo dušika, ki je brezbarvna, strupena tekočina z neprijetnim vonjem.

Added to your cart.