Bobni

Poznamo veliko različnih vrst tega tolkala, natančneje membranofonega glasbila.

Makedonski vojak (4. stoletje pr. n. št.)

Vojaki antičnega makedonskega kraljestva so daleč naokrog veljali za neustrašne borce.

Arhimedov vijak (3. stoletje pr. n. št.)

Arhimedov vijak je naprava za prečrpavanje vode iz nižje ležečih voda v namakalne sisteme.

Naklonski kot geometrijskih elementov v prostoru

Naklonski kot premic in ravnin v prostoru z upoštevanjem različnih primerov.

Stožčasta telesa

Spoznali bomo vrste stožčastih teles, stožce, piramide.

Prostornina krogle (Cavalierijevo načelo)

Z uporabo ustreznega valja in stožca lahko izračunamo prostornino krogle.

Medsebojna lega geometrijskih elementov v prostoru

Medsebojna lega premic in ravnin v prostoru z upoštevanjem različnih primerov.

Državne ureditve in uradni jeziki

Animacija predstavlja državne ureditve in uradne jezike držav sveta.

Karbonatni ion (CO₃²⁻)

Kompleksni ion, ki nastaja z oddajanjem protonov iz ogljikove kisline.

Slovanski vojščaki

Na slovanske vojščake so v srednjeveški Evropi gledali z velikim strahospoštovanjem.

Verižni most (Budimpešta, Madžarska)

Most, imenovan po Istvánu Széchenyiju, je bil prvi stalni most čez Donavo med Pešto in Budimom.

Mongolski bojevnik (13. stoletje)

Po zaslugi neustrašnih bojevnikov so Mongoli ustvarili enega največjih svetovnih imperijev.

Katica na igrišču

S pomočjo tega pisanega in simpatičnega prizora lahko na igriv način razvijamo orientacijo.

Dušik (N₂)

Neaktiven plin, brez barve, vonja in okusa, sestavlja 78,1 odstotkov Zemljinega ozračja.

Eulerjev izrek o poliedrih

Izrek, ki ga je oblikoval Leonhard Euler, opisuje eno od osnovnih lastnosti konveksnih poliedrov.

Bitka za Midway (1942)

Ena najpomembnejših bitk druge svetovne vojne je prinesla preobrat na tihomorskem bojišču.

Površina krogle (demonstracija)

Površino krogle sestavljajo točke, ki so od središča oddaljene točno za polmer.

Trans-but-2-en (C₄H₈)

Brezbarven plin, težji od zraka, geometrijski izomer je cis-but-2-en.

Voda (H₂O)

Voda je stabilna spojina vodika in kisika, ki je potrebna za življenje. V naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih.

Added to your cart.