Razsoljevanje morske vode

Z razsoljevanjem pridobivajo iz morske vode pitno vodo.

Mlin na veter

Mlin na veter kinetično energijo vetra pretvarja v mehansko delo.

Viri električne svetlobe v gospodinjstvu

Animacija prikazuje značilnosti gospodinjskih virov svetlobe, od klasičnih žarnic do LED žarnic.

Taljenje aluminija

Pri taljenju aluminija iz glinice z elektrolizo pridobivajo aluminij.

Fuzijski reaktor

Fuzija atomskega jedra je okolju prijazen in praktično neomejen vir energije.

Črpanje zemeljskega plina na morju (Norveška)

Plinska ploščad Troll A je največja morska ploščad na svetu: njena masa je 656.000 ton, v višino pa meri 472 metrov, od tega je približno 170 metrov nad...

Rudarstvo v času industrijske revolucije

Konec 18. stoletja se je rudarstvo razcvetelo zaradi velike potrebe po surovinah v hitro razvijajoči se industriji.

Jedrska elektrarna

Jerske elekrarne pretvarajo energijo, ki se sprošča med jedrskim zlivanjem, v elektriko.

Starorimska cesta in vodovod

O visoko razviti rimski civilizaciji nazorno pričata vodovodno in cestno omrežje, ki je povezovalo celotno cesarstvo.

Vodni mlin

Mehanske konstrukcije za izkoriščanje energije vode so uporabljali že v srednjem veku.

Kako deluje pipa za vodo?

Animacija prikazuje delovanje treh osnovnih vrst pipe za vodo.

Hidroelektrarna (Hooverjev jez, ZDA)

Jez, ki so ga zgradili na reki Kolorado v ZDA, so poimenovali po enem od nekdanjih ameriških predsednikov.

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno segrevanje ozračja.

Pasivna hiša

V pasivnih hišah je prijetna notranja temperatura zagotovljena brez tradicionalnih načinov ogrevanja in hlajenja.

Podzemeljski rudnik premoga

V nasprotju z rudniki na površju tukaj ne odstranijo krovnih kamnin, temveč se izkop odvija skozi jaške.

Bioplinarna

Bioplinarna proizvaja bioplin iz organskih snovi (gnoj, odpadne rastline, organski odpadki) s pomočjo bakterij; bioplin je zmes metana in ogljikovega...

Naftna ploščad

V sredini jeklene konstrukcije je dolga cev, speljana v morsko dno, pod katerim je v plasteh kamnin nafta.

Vodna turbina, generator

Kinetično energijo vode pretvarja v električno energijo.

Kako delujejo sončne celice in sončni zbiralnik?

S sončnimi celicami in sončnimi zbiralniki izkoriščamo sončno energijo.

Komunalne storitve

Med komunalne storitve sodi sistem oskrbe prebivalstva s plinom, vodo in elektriko, ogrevanje, telekomunikacije in sistem odvajanja odpadnih voda.

Added to your cart.