Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in prostornine teles.

Vrtenine

Če geometrijski lik zavrtimo okoli premice-osi, ki leži v ravnini lika, dobimo vrtenino.

Keplerjevi zakoni gibanja planetov

Johannes Kepler je opredelil tri pomembne zakone, ki opisujejo gibanje planetov.

Tridimenzionalni (kartezični) koordinatni sistem

Tridimenzionalni koordinatni sistem z razlagalnimi skicami in nalogo za razvijanje prostorskih predstav.

Naloge s tehtnico

Zanimiva naloga iz logike: med več enakimi utežmi je treba poiskati utež, ki se razlikuje od drugih.

Geometrijske transformacije – vrtenje

Animacija prikazuje vrtenja v ravnini (okoli točke) in prostoru (okoli premice).

Geometrijske transformacije – zrcaljenje

Animacija prikazuje zrcaljenja v ravnini (čez premico) in prostoru (čez ravnino).

Znameniti zmnožki

Vsebino enakosti bomo ponazorili na zanimiv način.

Šahovske igre

Z reševanjem šahovskih nalog pri urah matematike razvijamo tudi logično razmišljanje.

Optična prevara

Pri optični prevari naši možgani drugače tolmačijo sliko, kot izgleda.

3D puzzle s senčenjem

Med zanimivo in pisano igro bomo razvijali prostorske predstave, z izometričnim pogledom bomo lahko preverili svoje rešitve.

Kvader

Pokončno prizmo, ki ima za osnovno ploskev pravokotnik (ostale mejne ploskve so tudi pravokotniki), imenujemo kvader.

Križišče

Urjenje orientacije in določanja lokacije.

Krogla

Krogla je množica točk v prostoru, ki so od dane točke oddaljene največ za polmer.

Prostornina tetraedra

Pri določanju prostornine tetraedra izhajamo iz prostornine prizme.

Na koliko delov razdelijo prostor 3 ravnine?

Tri ravnine lahko na več načinov razporedimo v prostoru. Oglejmo si, na koliko delov razdelijo prostor pri različnih razporeditvah.

Kocka (naloge)

S pomočjo oglišč kocke lahko enoznačno določimo njene robove, diagonale in mejne ploskve.

Zanimive površine

Möbiusov trak in Kleinov vrč sta posebni dvodimenzionalni površini, ki imata samo eno stranico.

Stožnice

Stožnica je presečna krivulja, ki nastane, če presekamo krožni stožec z ravnino.

Added to your cart.