Ozonska plast

Ozonska plast je del Zemljinega ozračja, ki absorbira UV-sevanje Sonca, zato je nepogrešljiva za življenje na Zemlji.

Okolju prijazni avtomobili

S kombiniranjem bencinskega in električnega pogona se zmanjša emisija škodljivih snovi.

Kalcijeve orbitale

Animacija prikazuje zgradbo s in p orbital kalcijevega atoma.

Vezi v benzenovi molekuli

Med ogljikovimi atomi so sigma vezi in delokalizirane pi-vezi.

Planetarno kroženje zraka

Planetarno kroženje zraka poteka med sklenjenimi območji visokega in nizkega zračnega tlaka znotraj treh velikih zračnih celic. Nanj vpliva več dejavnikov,...

Spremembe agregatnega stanja

Prehode med plinastim, kapljevinskim (tekočim) in trdnim agregatnim stanjem imenujemo spremembe agregatnega stanja.

Vezi v dušikovi molekuli

Animacija prikazuje eno sigma-vez in dve pi-vezi, ki povezujejo dva dušikova atoma.

Verižna reakcija

Energija, ki se sprošča med jedrsko cepitvijo, se lahko uporablja v miroljubne in vojaške namene.

Razvoj modelov atoma

Animacija prikazuje glavne faze v razvoju pojmovanja zgradbe atoma.

Taljenje aluminija

Pri taljenju aluminija iz glinice z elektrolizo pridobivajo aluminij.

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi organizmi oddajajo.

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno segrevanje ozračja.

Fosforjev pentoksid (P₂O₅)

Spojina (v obliki belega dima) ki nastaja ko fosfor sežgemo na zraku.

Dušikasta kislina (HNO₂)

Ena od dušikovih okso kislin. Srednje močna kislina brez barve in z ostrim vonjem, ki obstaja samo v vodni raztopini.

Heksagonalna kovinska mreža

Kovine s heksagonalno kovinsko mrežo se težje obdelujejo.

Milo

Maščobne kisline vsebujejo polarne in apolarne delce molekul, zato so primerne za odstranjevanje maščobne umazanije.

Polimerizacija etena

S polimerizacijo etena pridobivamo umetno maso polietilen.

Kloriranje metana s substitucijo

Med substitucijo se vodik iz metana nadomesti z atomi klora, stranski produkt je HCl.

Taljenje in zamrzovanje

Med molekulami vode se med zamrzovanjem izoblikujejo vodikove vezi in nastane kristalna struktura.

Žveplasta kislina (H₂SO₃)

Brezbarvna, srednje močna kislina, ki jo poznamo le v vodni raztopini.

Added to your cart.