Nastanek Zemlje in Lune

Animacija prikazuje, kako sta nastali Zemlja in Luna.

Luna

Edini satelit našega planeta: Luna

Zemlja

Zemlja je kamniti planet s trdno skorjo in ozračjem, ki vsebuje kisik.

Geografska odkritja (15.–17. stoletje)

Geografska odkritja novega veka so spremenila zemljevid sveta in imela številne druge daljnosežne posledice.

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

Planeti, velikosti

Okoli Sonca krožijo notranji kamniti planeti in veliki zunanji plinasti orjaki.

Razvoj Osončja

Razvoj Sonca in planetov se je začel z zgoščevanjem oblaka prahu pred okrog 4,5 milijarde let.

Gagarinov polet v vesolje (1961)

Jurij Gagarin je kot prvi človek v vesolje poletel 12. aprila 1961 iz sovjetskega Bajkonurja z vesoljsko ladjo Vostok 1.

Sončev mrk

Sončev mrk nastopi, ko se Sonce, Luna in Zemlja navidezno poravnajo in Luna deloma ali popolnoma zakrije Sonce.

Lunin mrk

Lunin mrk nastopi, ko Luna potuje skozi Zemljino senco.

Države sveta

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav sveta.

Cerera in Vesta

Preučevanje Cerere in Veste nam pomaga spoznavati zgodnje obdobje Osončja in nastanek kamnitih planetov.

Otroška soba

Animacija omogoča razvijanje prostorskih predstav na igriv način.

Sonce

Premer Sonca je 109-krat večji od premera Zemlje. Večino Sončeve mase sestavlja vodik.

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Osončje, orbite planetov

V Osončju kroži 8 planetov na eliptičnem tiru.

Menjavanje letnih časov (srednja raven)

Zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi Sončevi žarki med letom na danih zemljepisnih širinah padajo pod različnimi koti.

Geografski koordinatni sistem (srednja raven)

Z geografskim koordinatnim sistemom lahko določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Mednarodna vesoljska postaja

Vesoljska postaja, ki je bila zgrajena s sodelovanjem 16 držav, zagotavlja stalno prisotnost človeka v vesolju.

Kolonializem in dekolonizacija

Ko so nekdanje kolonije dosegle neodvisnost, se je politični zemljevid sveta močno spremenil.

Added to your cart.