Cvetovi kritosemenk

Animacija prikazuje različne tipe cvetov kritosemenk.

Navadni križevec

Navadni križevec je razširjena vrsta pajka, na njegovem primeru bomo spoznali anatomsko zgradbo pajkov.

Primerjava enokaličnic in dvokaličnic

Enokaličnice in dvokaličnice sta veliki skupini kritosemenk.

Življenjski cikel mahov in praprotnic

Animacija primerja življenjski cikel mahov in praprotnic in pomaga razumeti splošni življenjski cikel rastlin.

Anatomija lista

Animacija predstavlja glavne vrste listov in razlike med listi enokaličnic ter dvokaličnic.

Žita

Žita so rastline, ki jih gojimo zaradi užitnih plodov.

Življenjski krog vretenčarjev

Življenjski krog vretenčarja se začne z nastankom razmnoževalnih celic posameznega organizma in konča z nastankom razmnoževalnih celic naslednje generacije.

Vegetativni organi rastlin

Ti organi so življenjskega pomena za preživetje in razvoj rastlin.

Morska žaba

Ta krastači podobna riba si pri lovu na plen pomaga s svojo fluorescenčno vabo. Animacija prikazuje delovanje vabe.

Cvet

Animacija prikazuje tipično zgradbo cveta dvokaličnice.

Hrast

Na primeru hrasta bomo spoznali spremembe na drevesih v različnih letnih časih.

Virusi

Sestavljeni so iz beljakovin in nukleinske kisline (DNK ali RNK). Okužene celice programirajo, da proizvajajo več virusov.

Mitoza

Mitoza je delitev celic, pri kateri se število kromosomov ne spremeni.

Zelena evglena (Euglena viridis)

Enocelični sladkovodni bičkar, ki se lahko prehranjuje avtotrofno in heterotrofno.

Potočni rak (jelševec)

Razmeroma velik rak, ki živi v čistih tekočih vodah in jezerih.

Mali podkovnjak

Netopirji lovijo in se orientirajo s pomočjo ultrazvoka.

Mejoza

Naše spolne celice so haploidne celice, ki nastanejo z mejozo oziroma zoritveno delitvijo iz diploidnih celic.

Added to your cart.