Vrtenine - naloga

Vrtenine - naloga

Naloga, povezana z vrteninami ob utrjevanju razumevanja pojmov razvija tudi prostorske predstave.

Matematika

Keywords

Vrtenine, stožec, Valj, Prisekani stožec, Naloga, telesa, stereo, okretač / axis, matematika

Povezani dodatki

Vrtenine

Če geometrijski lik zavrtimo okoli premice-osi, ki leži v ravnini lika, dobimo vrtenino.

Geometrijske transformacije – vrtenje

Animacija prikazuje vrtenja v ravnini (okoli točke) in prostoru (okoli premice).

Stožnice

Stožnica je presečna krivulja, ki nastane, če presekamo krožni stožec z ravnino.

Valji

Spoznali bomo različne vrste valjev in njihove plašče.

Vrtenine (iz pravokotnika)

Če pravokotnik zavrtimo okoli nosilk stranic ali simetrale, dobimo posebne vrtenine.

Krogla

Krogla je množica točk v prostoru, ki so od dane točke oddaljene največ za polmer.

Razvrščanje geometrijskih teles

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Added to your cart.