Villages

Villages

Villages were the first permanent human settlements

Geografija

Keywords

naselje, Prebivalstvo, socialne storitve, Struktura poravnava, struktura, Funkcije, kraj bivanja, družba, človeški geografija, kmetijstvo, geografija, Način življenja

Povezani dodatki

Metropole

Metropola je veliko mesto, ki ima več kot milijon prebivalcev.

Vrste samotnih kmetij in vasi

Struktura in gostota samotnih kmetij ter vasi sta v veliki meri odvisni od naravnogeografskih razmer v pokrajini.

Afriška vas (Sudan)

Afriške vasi, ki so se dobro prilagodile naravnim razmeram, odražajo kulturo lokalnega prebivalstva.

Cities

A type of settlement that has central functions.

Oaza

Oaze so območja v puščavah, kjer je na voljo dovolj vode za rast naravnih in kulturnih rastlin.

Obcestna vas s podolgovatimi parcelami

V vaseh, ki so nastale na dnu dolin v gričevnatih pokrajinah, so hiše pogosto postavljene vzdolž ceste, za njimi pa se razprostirajo ozke in podolgovate...

Poljedelske tehnike

Poljedelske tehnike so se v srednjem in tudi v novem veku razvijale vzporedno s človeško civilizacijo.

Pradomovina kulturnih rastlin in domačih živali

Naše kulturne rastline in domače živali izvirajo iz različnih delov sveta.

Added to your cart.