Valji

Valji

Spoznali bomo različne vrste valjev in njihove plašče.

Matematika

Keywords

valjasta trdna, Pravica krožni valj, poševna krožni valj, Pokončna prizma, prav pravokotna prizma, plašč, osnovna ploskev, Pravokotnik, Prostor geometrija, matematika

Povezani dodatki

Császárjev polieder

Nekonveksni Császárjev polieder omejuje 14 trikotnikov.

Krogla

Krogla je množica točk v prostoru, ki so od dane točke oddaljene največ za polmer.

Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in prostornine teles.

Pravilna telesa

Izmed petih pravilnih (platonskih) teles tridimenzionalnega prostora je najbolj znana kocka.

Razvrščanje geometrijskih teles

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 1.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 2.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 3.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 4.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Szilassijev polieder

Konkavni polieder z značilnimi lastnostmi je ime dobil po madžarskem matematiku.

Vrtenine

Če geometrijski lik zavrtimo okoli premice-osi, ki leži v ravnini lika, dobimo vrtenino.

Vrtenine (iz pravokotnika)

Če pravokotnik zavrtimo okoli nosilk stranic ali simetrale, dobimo posebne vrtenine.

Vrtenine - naloga

Naloga, povezana z vrteninami ob utrjevanju razumevanja pojmov razvija tudi prostorske predstave.

Stožčasta telesa

Spoznali bomo vrste stožčastih teles, stožce, piramide.

Added to your cart.