Upravni zemljevid Avstrije

Upravni zemljevid Avstrije

Animacija prikazuje upravno delitev Avstrije.

Geografija

Keywords

Avstrija, javna uprava, Evropa, Srednja Evropa, atlas, map, Spodnja Avstrija, Zgornja Avstrija, Dunaj, Tirolska, Štajerska, Koroška, Vorarlberg, Burgenland, Salzburg, province, zvezni kancler, Kanclerka, rezidenca, glavno mesto, stanje, mesto, map znanje, družba, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Zvezne dežele

 • Gradiščanska
 • Koroška
 • Spodnja Avstrija
 • Gornja Avstrija
 • Solnograška
 • Štajerska
 • Tirolska
 • Predarlska
 • Dunaj

Republika Avstrija spada med manjše evropske države (84 000 km²) z manjšim številom prebivalcev (8,5 milijona). Avstrija je parlamentarna zvezna republika.

Avstrija je zvezna republika, ki je upravno razdeljena na dežele, okrožja in naselja. Najvišji upravni organ države je vlada, na čelu katere stoji zvezni kancler.

Avstrija je sestavljena iz devetih zveznih dežel. Vsaka dežela ima svoje glavno mesto, vlado in parlament. Na čelu dežel so deželni glavarji. Zakonodajna moč posameznih dežel je bolj ali manj le teoretična, pomembnejše veje zakonodaje so urejene na zvezni ravni.

Dežele se delijo na 95 okrajev, ki jih vodijo okrajni sveti s predsednikom na čelu.

Več kot 2000 naselij predstavlja najnižjo raven upravnega sistema. Te lokalne skupnosti imajo določeno avtonomijo le pri zagotavljanju nekaterih storitev na lokalni ravni. Vodijo jih župani, poslanci in lokalni sveti.

Glavna mesta dežel

 • Železno
 • Celovec
 • Sankt Pölten
 • Linz
 • Salzburg
 • Gradec
 • Innsbruck
 • Bregenz
 • Dunaj

Igra

Naloga

Avstrija

 • Nemčija
 • Švica
 • Italija
 • Slovenija
 • Madžarska
 • Slovaška
 • Češka
 • Avstrija

Povezani dodatki

Administrative divisions of China

A presentation of the major administrative units of China.

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Države Evrope

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave evropskih držav.

Države sveta

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav sveta.

Državne ureditve in uradni jeziki

Animacija predstavlja državne ureditve in uradne jezike držav sveta.

Habsburški cesarski par (19. stoletje)

Cesar Franc Jožef I. in lepa Elizabeta sta se poročila na Dunaju leta 1854, a žal nista imela srečnega zakona.

Mesta sveta

Animacija prikazuje geografsko lego pomembnejših mest sveta.

Politične in gospodarske skupnosti

V zadnjih desetletjih je na svetu nastalo več političnih in gospodarskih skupnosti.

Znamenitosti držav sveta

V kateri državi so te znamenitosti?

Samostan Melk (Avstrija)

Benediktinski samostan v Melku na desnem bregu Donave z več kot 900-letno zgodovino

Added to your cart.