Starogrška hiša

Starogrška hiša

Povprečna starogrška hiša je bila dvoetažna s pravokotnim tlorisom.

Zgodovina

Keywords

Način življenja, stanovanje, dnevna soba, Grški, Hellas, Grčija, v starem veku, geometrijska postavitev, polisi, Struktura poravnava, kuhinja, Aula, dekorativni gate, Zevs, Sprejemnica, Kopalnica, Geografija, ulica

Povezani dodatki

Questions

 • Kakšne oblike je bil tloris povprečne hiše v stari Grčiji?
 • Ali drži?\nNaselbine v stari Grčiji so bile organizirane v ulice.
 • Kaj je določalo bogastvo dekoracije v hiši?
 • S čim so v stari Grčiji pokrivali strehe?
 • Kako se je imenovalo veliko notranje dvorišče v grških hišah?
 • Kateri prostor v pritličju grških hiš je bil obrnjen na ulico?
 • Ali drži?\nGrške hiše so imele ločene moške in ženske sobe.
 • Ali drži?\nOblika in oprema hiš v Grčiji sta skoraj povsod enaka.
 • Iz česa je bila izdelana večina pohištva?
 • Katerega pohištva običajno ni bilo moč najti v grških hišah?
 • Katera soba je bila najpomembnejši del grških hiš?
 • Kako so ogrevali sobe?
 • Kje so spali družinski sužnji?
 • Kdo je bil odgovoren za nadzor nad sužnji?
 • Ali drži?\nGospodar hiše je v sprejemnici sprejemal samo goste moškega spola.
 • Ali drži?\nŽenske so se lahko srečevale z moškimi družinskimi člani samo v spalnicah.
 • Kako se je imenovala tipična posoda v obliki vaze, namenjena shranjevanju hrane in pijače?
 • Kaj so ljudje shranjevali v glinenih posodah?
 • Česa ni bilo mogoče najti v grških shrambah?
 • Kaj je mogoče najti v grških shrambah?
 • Od kod je prihajala svetloba v pritlične hiše?
 • Koliko nadstropij je imela običajna grška hiša?
 • Katera izjava drži za običajno grško družino?
 • Ali drži?\nGostje niso smeli vstopati v ženske in otroške sobe.
 • Kje so v grških hišah shranjevali obleke?
 • Katerega oblačila v stari Grčiji niso nosili?
 • Kdo je v Grčiji po navadi skrbel za izobrazbo?

Scenes

Povezani dodatki

Antični atenski meščan z ženo

V atenskem polisu je vladala demokratična ureditev, ki je temeljila na skupnosti polnopravnih prebivalcev.

Grška lončenina

Mojstrovine starogrških lončarjev so pomembne arheološke najdbe.

Starorimska hiša

Hiše premožnih prebivalcev antičnega Rima so imele razgiban tloris in bile prostorne.

Vrste starogrških stebrov

Dorski, jonski in korintski stebri se razlikujejo po velikosti in okrašenosti.

Akropola (Atene, 5. stoletje pr. n. št.)

Atenska Akropola, ena najstarejših utrdb na svetu, je dobila zasnovo, kakršno poznamo še dandanes, v času Periklove vladavine.

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

Egipčanska hiša

V povprečni egipčanski hiši so bili prostori pravilno in enakomerno razporejeni.

Grška trgovska jadrnica

Stari Grki so s svojimi jadrnicami od starih Feničanov prevzeli vlogo pomorskih prevoznikov.

Hippocrates of Kos

Hippocrates, head of the medical school on the Greek island of Kos, is considered the 'Father of Medicine'.

Palača v Knososu (2. tisočletje pr. n. št.)

Največja zgradba iz bronaste dobe na otoku Kreta je bila najverjetneje središče minojske kulture.

Starorimska cesta in vodovod

O visoko razviti rimski civilizaciji nazorno pričata vodovodno in cestno omrežje, ki je povezovalo celotno cesarstvo.

Starorimski gladiatorji (2. stoletje)

Gladiatorji so se v arenah starega Rima bojevali drug z drugim in z zvermi in tako zabavali občinstvo.

Mesto Ur (3. tisočletje pr. n. št.)

Staro mesto ob Evfratu je bilo pomembno sumersko središče.

Srednjeveška kmečka hiša

Iz prsti, blata in lesa zgrajene srednjeveške kmečke podeželske hiše so bile preproste, pritlične zgradbe.

Tradicionalna japonska hiša

Animacija prikazuje tradicionalno japonsko mestno hišo iz lesene konstrukcije, machiyo.

Značilne bivalne zgradbe

Vsako obdobje in vsaka kultura imata svoje značilne bivalne stavbe.

Jurta

Jurta je značilno bivališče nomadskih plemen, okrogli šotor s stožčastim vrhom.

Added to your cart.