Srednjeveški trg (Kraljevina Ogrska)

Srednjeveški trg (Kraljevina Ogrska)

Srednjeveški trgi, ki so se razvili iz svobodnih mest, so bili v poznem srednjem veku prevladujoči tip naselij na Ogrskem.

Zgodovina

Keywords

Kmetijska mesto, Kraljevina Ogrska, naselje, navaden, kmetijstvo, Kmečka, Velika madžarska ravnica, trgovina, cerkev, dvorec, tržnica, gostovanje trgi, prav, privilegiran

Povezani dodatki

Srednjeveška kmečka hiša

Iz prsti, blata in lesa zgrajene srednjeveške kmečke podeželske hiše so bile preproste, pritlične zgradbe.

Brunarica

Brunarica z zidovi iz tramov je bila značilna stavba v času vladavine Árpádovcev.

Obcestna vas s podolgovatimi parcelami

V vaseh, ki so nastale na dnu dolin v gričevnatih pokrajinah, so hiše pogosto postavljene vzdolž ceste, za njimi pa se razprostirajo ozke in podolgovate...

Poljedelske tehnike

Poljedelske tehnike so se v srednjem in tudi v novem veku razvijale vzporedno s človeško civilizacijo.

Poročno slavje kralja Matije Korvina in Beatrice (15. stoletje)

Druga žena madžarskega kralja Matije Korvina je postala Beatrice Aragonska iz Neaplja.

Srednjeevropska kmečka hiša (19. stoletje)

Panonska kmečka hiša iz 19. stoletja je imela značilno notranjost in zunanjost.

Vinorodni okoliš

Vina tokajskega vinorodnega okoliša so znana po vsem svetu.

Kmetija (Ogrska, 19. stoletje)

Majhne kmetije običajno stojijo blizu podeželskih mest ali vasi, na njih živijo kmetje.

Srednjeveško mesto

Srednjeveške hiše v mestih so bile večnadstropne in zgrajene iz lesa, kamna ali opeke.

Suhi mlin

Napravo na živalski (ali človeški) pogon so uporabljali predvsem za mletje.

Vrste samotnih kmetij in vasi

Struktura in gostota samotnih kmetij ter vasi sta v veliki meri odvisni od naravnogeografskih razmer v pokrajini.

Delavska četrt (19. stoletje)

V času industrijske revolucije so v velikih mestih nastale zdravju neprijazne delavske četrti.

Naselje v obdobju Arpadovcev

Zemljanke (v zemljo vkopane hiše) so bile v dobi Arpadovcev značilne za takratne vasi.

Added to your cart.