Srednjeveška kmečka hiša

Srednjeveška kmečka hiša

Iz prsti, blata in lesa zgrajene srednjeveške kmečke podeželske hiše so bile preproste, pritlične zgradbe.

Zgodovina

Keywords

Kmečka hiša, kraj bivanja, življenski prostor, Način življenja, Hiša, v srednjem veku, arhitektura, blato, lesena konstrukcija, pletarski izdelki

Povezani dodatki

Brunarica

Brunarica z zidovi iz tramov je bila značilna stavba v času vladavine Árpádovcev.

Jurta

Jurta je značilno bivališče nomadskih plemen, okrogli šotor s stožčastim vrhom.

Naselje v obdobju Arpadovcev

Zemljanke (v zemljo vkopane hiše) so bile v dobi Arpadovcev značilne za takratne vasi.

Srednjeevropska kmečka hiša (19. stoletje)

Panonska kmečka hiša iz 19. stoletja je imela značilno notranjost in zunanjost.

Srednjeveški trg (Kraljevina Ogrska)

Srednjeveški trgi, ki so se razvili iz svobodnih mest, so bili v poznem srednjem veku prevladujoči tip naselij na Ogrskem.

Srednjeveško mesto

Srednjeveške hiše v mestih so bile večnadstropne in zgrajene iz lesa, kamna ali opeke.

Vrste samotnih kmetij in vasi

Struktura in gostota samotnih kmetij ter vasi sta v veliki meri odvisni od naravnogeografskih razmer v pokrajini.

Gospodarjenje na samotnih kmetijah

Na samotnih kmetijah so se izoblikovale posebne oblike gospodarjenja.

Poljedelske tehnike

Poljedelske tehnike so se v srednjem in tudi v novem veku razvijale vzporedno s človeško civilizacijo.

Suhi mlin

Napravo na živalski (ali človeški) pogon so uporabljali predvsem za mletje.

Starogrška hiša

Povprečna starogrška hiša je bila dvoetažna s pravokotnim tlorisom.

Značilne bivalne zgradbe

Vsako obdobje in vsaka kultura imata svoje značilne bivalne stavbe.

Added to your cart.