Razvrščanje geometrijskih teles 2.

Razvrščanje geometrijskih teles 2.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Matematika

Keywords

združevanje trdnih snovi, poliedri, valjasto, stožčasto, Prizma, Večkotna piramida, platonsko telo, telo, konveksni, Krogla, konkavno, Igra, skupina, matematika

Povezani dodatki

3D rotacijska igra

Razkosane tridimenzionalne figure moramo sestaviti z vrtenjem.

Császárjev polieder

Nekonveksni Császárjev polieder omejuje 14 trikotnikov.

Eulerjev izrek o poliedrih

Izrek, ki ga je oblikoval Leonhard Euler, opisuje eno od osnovnih lastnosti konveksnih poliedrov.

Krogla

Krogla je množica točk v prostoru, ki so od dane točke oddaljene največ za polmer.

Pravilna štiristrana piramida

Pravilna štiristrana piramida ima kvadratno osnovno ploskev in štiri trikotne stranske ploskve.

Pravilna telesa

Izmed petih pravilnih (platonskih) teles tridimenzionalnega prostora je najbolj znana kocka.

Prizme

Spoznali bomo različne vrste prizem, od n-strane prizme do pravilne prizme.

Prostornina tetraedra

Pri določanju prostornine tetraedra izhajamo iz prostornine prizme.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Razvrščanje geometrijskih teles

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 1.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 3.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 4.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Szilassijev polieder

Konkavni polieder z značilnimi lastnostmi je ime dobil po madžarskem matematiku.

Stožčasta telesa

Spoznali bomo vrste stožčastih teles, stožce, piramide.

Stožnice

Stožnica je presečna krivulja, ki nastane, če presekamo krožni stožec z ravnino.

Valji

Spoznali bomo različne vrste valjev in njihove plašče.

Vrtenine

Če geometrijski lik zavrtimo okoli premice-osi, ki leži v ravnini lika, dobimo vrtenino.

Vrtenine (iz pravokotnika)

Če pravokotnik zavrtimo okoli nosilk stranic ali simetrale, dobimo posebne vrtenine.

Zanimive površine

Möbiusov trak in Kleinov vrč sta posebni dvodimenzionalni površini, ki imata samo eno stranico.

Added to your cart.