Razvrščanje geometrijskih teles

Razvrščanje geometrijskih teles

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Matematika

Keywords

združevanje trdnih snovi, cilindrični predmeti, Pravokotne prizme, Prizma, Kuboid, Kocka, valjasto, skupina, štirikotni temelj, telesa, matematika

Povezani dodatki

Razvrščanje kvadrov

Različne vrste kvadrov bomo ponazorili s pomočjo vsakodnevnih uporabnih predmetov.

Kocka

Demonstracija "sestavnih elementov" kocke (oglišče, rob, diagonala, stranica) je pomembna naloga.

Krogla

Krogla je množica točk v prostoru, ki so od dane točke oddaljene največ za polmer.

Kvader

Pokončno prizmo, ki ima za osnovno ploskev pravokotnik (ostale mejne ploskve so tudi pravokotniki), imenujemo kvader.

Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in prostornine teles.

Pravilna telesa

Izmed petih pravilnih (platonskih) teles tridimenzionalnega prostora je najbolj znana kocka.

Prizme

Spoznali bomo različne vrste prizem, od n-strane prizme do pravilne prizme.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Razvrščanje geometrijskih teles 1.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 2.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 3.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje geometrijskih teles 4.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Sestavljanje figur (enobarvno)

Iz enotskih kock je treba sestaviti ustrezno prostorsko figuro (telo).

Stožčasta telesa

Spoznali bomo vrste stožčastih teles, stožce, piramide.

Stožnice

Stožnica je presečna krivulja, ki nastane, če presekamo krožni stožec z ravnino.

Valji

Spoznali bomo različne vrste valjev in njihove plašče.

Vrtenine

Če geometrijski lik zavrtimo okoli premice-osi, ki leži v ravnini lika, dobimo vrtenino.

Vrtenine (iz pravokotnika)

Če pravokotnik zavrtimo okoli nosilk stranic ali simetrale, dobimo posebne vrtenine.

Vrtenine - naloga

Naloga, povezana z vrteninami ob utrjevanju razumevanja pojmov razvija tudi prostorske predstave.

Added to your cart.