Podzemeljske vode

Podzemeljske vode

Podzemeljske vode delimo na skalno in talno vodo ali podtalnico.

Geografija

Keywords

podzemna voda, vodonosnik, razpoklinski vodonosnik, podzemne vode, Arteški vode, kraška voda, nepropustni sloj, prepustna plast, kraška, kraški izvir, pitna voda, kras, jama, padavine, kmetijstvo, poplavna podtalnica, Kroženje vode, vodnjak, pomlad, potok, river, hidrografija, narava, hidrosfera, voda, geografija

Povezani dodatki

Kroženje vode (osnovna raven)

Voda na našem planetu nenehno kroži.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Vodnjaki

Vodnjak na potiskanje in vlečni vodnjak spadata med enostavne vodne črpalke.

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

Gejzir

Gejzir v presledkih bruha v zrak vrelo vodo in paro.

Geotermalna elektrarna

Geotermalna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem vroče podzemne vode.

Naravnogeografski pojmi

Animacija prikazuje reliefne oblike, površinske vode in s tem povezane kartografske znake.

Nastanek oblakov in padavin

Iz vode, ki izhlapeva, nastanejo oblaki različnih oblik, nato pa voda iz njih v obliki padavin ponovno pade na površje.

Obalni relief

Morje je zaradi delovanja morskih valov – delno pa tudi morskih tokov in plimovanja – zelo pomembna zunanja sila, ki oblikuje obalni relief.

Onesnaževanje vode

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja vode: industrija, kmetijstvo, naselja.

Oskrba s pitno vodo

Sistem oskrbe s pitno vodo porabnikom zagotavlja neoporečno pitno vodo.

Protipoplavni sistem

Obrambo pred poplavami zagotavljajo obrambni nasipi.

Razsoljevanje morske vode

Z razsoljevanjem pridobivajo iz morske vode pitno vodo.

Plimska elektrarna

Plimska elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem plime in oseke.

Kako deluje pipa za vodo?

Animacija prikazuje delovanje treh osnovnih vrst pipe za vodo.

Kras (osnovna raven)

Na kraškem površju nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Kras (srednja raven)

Na krasu nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Added to your cart.