Palača Karla Velikega (Aachen, 9. stoletje)

Palača Karla Velikega (Aachen, 9. stoletje)

Palača Karla Velikega je bila središče imperija in obenem središče kulture.

Zgodovina

Keywords

Karel Veliki, palača Charlemagne, Aachen, palača, Frankovski imperij, cesar, kultura, Karolinška, renesansa, kapela, Krščanstvo, center

Povezani dodatki

Scenes

Povezani dodatki

Srednjeveški krščanski kralj

Srednjeveški krščanski kralj, upodobljen na prestolu s krono na glavi in vladarskimi simboli v roki, je bil pomembna osebnost srednjega veka.

Srednjeveška oblačila (Zahodna Evropa, 5.–10. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Srednjeveški stolpi in bastije

Zgradba utrdb se je razvijala vzporedno z vojaško tehniko.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Zgodovinska topografija (pomembne osebnosti - svetovna zgodovina)

S pomočjo naloge bomo pomembne osebnosti iz svetovne zgodovine povezali z enim ali več kraji.

Znameniti srednjeveški imperiji

V toku zgodovine so nastali (in propadli) številni znameniti imperiji.

Opatija v Sankt Gallnu (11. stoletje)

Samostanski kompleks je bil stoletja najpomembnejša opatija benediktinskega reda.

Srednjeveška palača (Visegrád, Ogrska, 15. stoletje)

Gradnja veličastne palače se je pričela v času Karla I., končno obliko pa je dobila med vladavino Matije Korvina.

Arabski kalif (7. stoletje)

Kalifi so veljali za potomce preroka Mohameda in bili najpomembnejši verski voditelji v islamu.

Hagija Sofija (Carigrad)

Cerkev "Sveta modrost" v Istanbulu je bila do leta 1935 največje religiozno poslopje. Takrat so jo spremenili v muzej.

Palača v Knososu (2. tisočletje pr. n. št.)

Največja zgradba iz bronaste dobe na otoku Kreta je bila najverjetneje središče minojske kulture.

Added to your cart.