Osončje, orbite planetov

Osončje, orbite planetov

V Osončju kroži 8 planetov na eliptičnem tiru.

Geografija

Keywords

planet, Osončje, Merkur, Venera, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptune, Orbite planetov, plinski velikan, skalnata planet, pritlikavi planet, asteroid, asteroidni pas, Sonce, Zvezda, astronomsko telo, Luna, Mlečna cesta, obtočila, Rotacija, Spiralna galaksija, astronomija, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Osončje

Merkur

Merkur je notranji planet Osončja, najbližji Soncu. Je tudi najmanjši planet v Osončju; dve luni sta večji od njega: Ganimed (kroži okoli Jupitra) in Titan (kroži okoli Saturna). Merkur je kamniti planet, zaradi železne sredice drugi najgostejši v Osončju (5,43 g/cm³). Ko ga opazujemo z Zemlje, je vedno blizu Sonca in se nikdar ne premakne več kot 22 stopinj od njega. Kaže mene podobno kot Luna.

Venera

Venera je drugi Soncu najbližji notranji planet Osončja. To je kamniti planet z veliko gostoto (5,25 g/cm³). Po velikosti in masi je Venera zelo podobna Zemlji in se pogosto imenuje Zemljina sestra.

Zemlja

Zemlja je tretji planet od Sonca in peti največji planet v Osončju. Med kamnitimi planeti ima največji premer, maso in gostoto. Je edini znan planet v vesolju, na katerem obstaja življenje. Po današnjih teorijah je nastala pred 4,57 milijarde let, življenje pa se je na njenem površju pojavilo milijardo let po nastanku.

Mars

Mars je četrti planet od Sonca in najbolj oddaljen od notranjih planetov v Osončju. Je 1,52-krat dlje od Sonca kot Zemlja. Njegov premer meri približno polovico Zemljinega, maso pa ima kar desetkrat manjšo. Mars je kamniti planet.

Jupiter

Jupiter je peti planet od Sonca, drugi od Zemlje in najbližji izmed zunanjih planetov. S premerom 142.984 km je največji planet v Osončju in ima dvainpolkrat večjo maso od vseh drugih planetov skupaj.

Saturn

Saturn je drugi največji planet v Osončju in veličasten zunanji planet. Je plinasti orjak.

Saturn je zaradi velike hitrosti vrtenja in majhne gostote najbolj sploščen planet v Osončju. Je tudi najredkejši in edini, katerega gostota je manjša od gostote vode (0,69 g/cm³).

Uran

Uran je eden plinastih orjakov Osončja, četrti planet od Zemlje in zunanji planet. Njegova atmosfera je sestavljena iz vodika (83 %) in helija (15 %) z nekaj metana in amonijaka. Metan v zgornjih plasteh atmosfere absorbira rdečo svetlobo, zaradi česar je planet videti modrozelen. Vidne so le redke podrobnosti atmosfere. Oblaki se pomikajo vzdolž linij geografske širine kot na Jupitru in Saturnu, vendar so veliko manj izraziti.

Neptun

Neptun je zunanji planet, najbolj oddaljen planet v Osončju. Od Sonca je tridesetkrat bolj oddaljen kot Zemlja in ima skoraj krožno orbito. Je najmanjši izmed plinastiih orjakov in je podoben Uranu.

Animacija

Osi vrtenja

Kamniti planeti

Plinasti orjaki

Narration

Sonce je ena od milijard zvezd v Rimski cesti. Nahaja se v Orionovem kraku naše spiralne galaksije s prečko. Sonce in celotno Osončje krožita okoli 27.000 do 28.000 svetlobnih let oddaljenega središča diska, katerega polmer je 50.000 svetlobnih let. Sonce za en obhod potrebuje približno 240 milijonov let. Okolica Osončja je precej prazna, saj sta najbližji zvezdi, Proksima Kentavra in dvojni sistem Alfa Kentavra, 4,2 do 4,4 svetlobnega leta daleč, v radiju 10 svetlobnih let pa je samo 11 zvezd.

Pojem Osončje opisuje Sonce in različno velika nebesna telesa, ki krožijo okoli njega. Osončje je območje, kjer prevladuje gravitacija Sonca. To je sfera s polmerom približno 2 svetlobnih let; na njenem robu je gravitacija Sonca enaka gravitaciji najbližjih zvezd. Osončje je popolnoma zapolnjeno s sončnim vetrom, nepretrganim pretokom električno nabitih delcev s Sonca.

Osončje je sestavljeno iz Sonca, planetov, lun planetov, asteroidov in kometov, meteoroidov in medplanetarne snovi, kot sta plin in prah. Okoli Sonca kroži osem planetov; šest izmed njih ima lune, izjemi sta le Merkur in Venera.

Po oddaljenosti od Sonca si planeti sledijo takole: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Planete delimo v dve skupini: na štiri kamnite planete in štiri plinaste orjake. Kamniti planeti so bližje Soncu. So manjši in gostejši, se počasneje vrtijo ter imajo redkejše atmosfere in šibkejša magnetna polja.

Vsi planeti krožijo okoli Sonca na skoraj isti ravnini v isti smeri – nasprotni smeri urnega kazalca, če gledamo s severnega tečaja Zemlje. Z izjemo Venere in Urana se tudi vrtijo v nasprotni smeri urnega kazalca; to velja tudi za Sonce.

Planete v orbitah zadržuje gravitacija Sonca. Masa Sonca je 750-krat večja od skupne mase vseh planetov. Gravitacijska sila obstaja tudi med planeti, zato vplivajo na gibanje drug drugega. Iz tega razloga se lahko njihove orbite postopno nekoliko spreminjajo.

Poleg planetov je v Osončju na milijarde manjših teles. Asteroide najdemo skoraj povsod. Mnogi imajo orbite, ki se sekajo z Zemljino. Večina asteroidov je v dveh območjih. Notranji asteroidni pas leži med Marsom in Jupitrom (kjer je vsaj milijarda asteroidov, večjih od 1 km); zunanji, tako imenovani Kuiperjev pas pa leži onkraj Neptunove orbite (kjer so astronomi odkrili več tisoč Plutonu podobnih ledenih asteroidov).

Od leta 2006 Plutona ne uvrščamo več med planete. Danes se skupaj z nekaj velikimi asteroidi imenuje pritlikavi planet. Orbite večine kometov se popolnoma razlikujejo od orbit drugih teles: imajo raztegnjene eliptične orbite z različnimi ravninami kroženja. Ko se 5–20 km velika ledena sredica v bližini Sonca začne taliti, se razvije redko viden in čudovit rep. Zaradi Sončevega vetra je rep obrnjen stran od Sonca. Več milijard kometov kroži v Oortovem oblaku, oddaljenem predelu Osončja 0,5–2 svetlobni leti daleč od Sonca.

Od leta 1995 so astronomi okoli več sto drugih zvezd odkrili mnogo eksoplanetov. V mnogih od teh osončij okoli zvezd krožijo orjaški planeti, zato lahko predpostavimo, da niso podobna našemu Osončju.

Povezani dodatki

Keplerjevi zakoni gibanja planetov

Johannes Kepler je opredelil tri pomembne zakone, ki opisujejo gibanje planetov.

Naši astronomski sosedje

Predstavitev bližnjih in daljnih astronomskih sosedov od Osončja do galaksij

Planeti, velikosti

Okoli Sonca krožijo notranji kamniti planeti in veliki zunanji plinasti orjaki.

Rimska cesta

Naša galaksija ima premer okoli 100.000 svetlobnih let, v njej pa je 100 milijard zvezd, in ena od teh je Sonce.

Sonce

Premer Sonca je 109-krat večji od premera Zemlje. Večino Sončeve mase sestavlja vodik.

Uran

Uran je sedmi planet od Sonca, zunanji planet in plinasti orjak.

Znani astronomi in fiziki

Animacija predstavlja delo astronomov in fizikov, ki so temeljito spremenili naše predstave o vesolju.

Breztežnost

Vesoljska ladja je na svojem tiru v stalnem prostem padu.

Comets

Comets are spectacular celestial bodies orbiting the Sun.

Delavnica Galilea Galileja

Galileo Galilej je s svojimi znanstvenimi odkritji ogromno prispeval k napredku fizike in astronomije.

Jupiter

Jupiter je največji planet v Osončju: ima 2,5-krat večjo maso kot vsi ostali planeti skupaj.

Mars

Na rdečem planetu iščejo sledi vode in življenja.

Merjenje časa

Prvi koledarji in prve naprave za merjenje časa so se pojavili v vzhodnih civilizacijah.

Merkur

Merkur je najmanjši in Soncu najbližji planet v Osončju.

Neptun

Neptun je zunanji, od Sonca najbolj oddaljeni planet in najmanjši od plinastih orjakov.

Odprava Apollo 15 (lunarno vozilo)

Animacija prikazuje lunarno vozilo, ki so ga uporabili pri ameriški vesoljski odpravi Apollo 15.

Razvoj Osončja

Razvoj Sonca in planetov se je začel z zgoščevanjem oblaka prahu pred okrog 4,5 milijarde let.

Saturn

Saturn je drugi največji planet v Osončju, prepoznaven po svojih značilnih obročih.

Sistem Pluton-Haron

Največja Plutonova luna je Haron.

Venera

Venera je drugi planet od Sonca in drugo najsvetlejše telo na nočnem nebu (za Zemljino Luno).

Vesoljski sondi Voyager

Vesoljski sondi Voyager sta prva umetna objekta, ki sta zapustila Osončje. Zbirata podatke o vesolju in nosita sporočilo z Zemlje.

Zanimivosti iz geografije - astronomija

Animacija predstavlja nekatere zanimivosti s področja astronomije.

Zemlja

Zemlja je kamniti planet s trdno skorjo in ozračjem, ki vsebuje kisik.

Cerera in Vesta

Preučevanje Cerere in Veste nam pomaga spoznavati zgodnje obdobje Osončja in nastanek kamnitih planetov.

Luna

Edini satelit našega planeta: Luna

Lunine faze (mene)

Med Luninim kroženjem okoli Zemlje vidimo z dane točke na Zemlji različne dele osvetljene Lune.

Newtonovi zakoni gibanja

Animacija prikazuje tri Newtonove zakone gibanja, ki so povzročili revolucijo v fiziki in utemeljili klasično mehaniko.

Pot Sonca okoli glavnih vzporednikov

Navidezno gibanje Sonca je posledica vrtenja Zemlje okoli lastne osi.

Pristanek na Luni 20. julija 1969

Neil Armstrong, član posadke Apollo 11, je bil prvi človek, ki je stopil na površje Lune.

Vesoljski teleskop Hubble

Na delovanje vesoljskega teleskopa Hubble atmosferski vplivi ne učinkujejo.

Vrste umetnih satelitov

Umetne satelite, ki krožijo okoli Zemlje, uporabljamo v civilne in vojaške namene.

Gagarinov polet v vesolje (1961)

Jurij Gagarin je kot prvi človek v vesolje poletel 12. aprila 1961 iz sovjetskega Bajkonurja z vesoljsko ladjo Vostok 1.

Mednarodna vesoljska postaja

Vesoljska postaja, ki je bila zgrajena s sodelovanjem 16 držav, zagotavlja stalno prisotnost človeka v vesolju.

Odprava New Horizons

Vesoljska sonda odprave New Horizons je bila izstreljena leta 2006. Proučevala bo Plutona in Kuiperjev pas.

Raziskovanje Marsa

Zgradbo Marsa in možne sledi življenja na njem raziskujejo z vesoljskimi sondami in robotskimi vozili.

Sile

Animacija prikazuje, kako delujejo sile na voziček s kolesi in na drsni voziček.

The Cassini-Huygens Mission (1997-2017)

The Cassini spacecraft was exploring Saturn and its moons for nearly 20 years.

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Added to your cart.