Neolitsko naselje

Neolitsko naselje

Pod vplivom neolitske revolucije so se začele človeške skupnosti trajneje naseljevati.

Zgodovina

Keywords

Neolitika, naselje, kraj bivanja, stanovanje, skupnost, izkop, svetišče, kmetijstvo, stenska poslikava, surova opeka, v prazgodovini, Način življenja, neolit, živinoreja, arheologija, Obramba, varnost

Povezani dodatki

Scenes

Neolitsko naselje

Mlajša kamena doba ali neolitik je bila zadnje obdobje kamene dobe. Sledila je srednji kameni dobi ali mezolitiku. Delitev teh obdobij je bolj kulturna kot časovna. Pojem neolitik ne predstavlja samo zgodovinskega obdobja, ampak tudi specifičen družbeni, gospodarski in kulturni slog.

Glavni značilnosti sta bili pojav poljedelstva, kmetijstva, obrti in oblikovanje velikih naselbin. Neolitska kultura se je pojavila okoli leta 10 000 pr. n. št. na Bližnjem vzhodu.

Tipične neolitske družbe so se oblikovale v jugovzhodni Anatoliji (Turčiji), Siriji in Iraku. Mlajša kamena doba se je končala, ko so se razširila kovinska orodja (v bakreni, bronasti in železni dobi).

Hkrati s širjenjem poljedeljstva in živinoreje so se človeške družbe ustalile in ustvarile trajnejše in udobnejše naselbine.

Stavbe so sprva gradili iz šibja in blata, pozneje pa iz blatnih opek. Postale so večje in varnejše.

Poljedelstvo je omogočalo, da so skupaj živele večje skupine ljudi. Vzpostavili so vasi, ki so zagotavljale večjo varnost. Nekatere neolitske naselbine imamo lahko zaradi njihove velikosti in organizacije za mesta. Taka primera sta Çatal Höyük, ki je uspeval med 7. in 6. tisočletjem pr. n. št. (5000 prebivalcev, 12 hektarov površin; leži v današnji Turčiji), in Jeriha (s približno 2000 prebivalci, kamniti zidovi; danes leži na Zahodnem bregu).

Načrt mesta Çatal Höyük

Utrip življenja

Življenje v neolitiku

Arheološka izkopavanja in skupna struktura mest ne dajejo podatkov o tem, da bi bila v neolitskih naseljih vzpostavljena močna družbena hierarhija. Gospodinjstva so bila najbrž gospodarsko neodvisna. S poljedelstvom so se ukvarjale razširjene družine, tri generacije, ki so bivale skupaj.

Vaški vodje so bili izbrani izmed modrih, spoštovanih moških. Najbolj so spoštovali šamane, ker so lahko zdravili ljudi.

Nov življenjski slog je zahteval nova orodja. Neolitik se imenuje tudi "zloščena kamena doba". Neolitska orodja so bila trpežnejša in močnejša. Gospodinjstva so uporabljala predmete iz kosti, kamnov, vlaken in protja.

Prvi obrti, ki sta se razvili, sta bili lončarstvo in tkanje. Preostanek posevkov je bil shranjen v loncih iz gline ali izklesanega kamna. Pojavila se je tudi preprosta oblika trgovine – menjava.

Struktura naselja

Neolitske stavbe

Naselbine so bile zgrajene v tesnih gručah, pogosto so imele skupne zidove. Veliko stavb je imelo več nadstropij. V sobe so dostopali skozi odprtine na strehah, ki so bile pokrite z lesenimi "vrati". Dostop na vrh streh in v sobe so omogočale lestve. Visoko na stenah so bila majhna odprta okna. Majhne sobe, ki so nudile domovanje eni družini, so imele v središču ognjišče.

Izkopavanje v mestu Çatal Hüyük

Rekonstrukcija neolitske sobe

Animacija

Dvorišče

 • ravna streha
 • ograda
 • okenska odprtina
 • zid
 • vhod

Prerez hiše

 • shranjevanje
 • živalska koža
 • tram
 • peč
 • ognjišče
 • ležišče
 • surova opeka
 • les za kurjavo
 • stenska poslikava
 • vratna odprtina

Oltar

 • peč
 • živalske kože
 • posoda
 • tram
 • glave bikov
 • stenska poslikava
 • plast gline
 • surova opeka

Narration

Mlajša kamena doba ali neolitik ne predstavlja samo ene zgodovinske dobe, ampak označuje posebni družbeni, gospodarski in kulturni slog. Njene najpomembnejše značilnosti so bile poljedelstvo, živinoreja in pojav prvih obrti ter pomembnejših naselij.

Neolitska kultura se je pojavila okoli leta 10 000 pr. n. št. v Prednji Aziji. Na območju jugovzhodne Anatolije, Sirije in Iraka so nastale značilne skupnosti. Tu naseljeni ljudje so si že ustvarili obstojnejša, udobnejša bivališča. Nastale so vasi, ki so zagotavljale večjo varnost.

Hiše so bile zgrajene tesno druga ob drugi, pogosto s skupnimi zidovi. Njihova površina je bila 20–30 m². Naselja so štela več ducatov, večja "mesta" tudi več sto zgradb. Na začetku so hiše – med njimi je bilo tudi nekaj nadstropnih – gradili iz blata in šibja, pozneje iz sušene surove opeke. Stavbe niso imele vhoda v višini tal, visoko v zidovih je bilo le nekaj manjših okenskih odprtin. V hiše so vstopali skozi lesena vrata na strehah. Za dostop na streho in prehode med nadstropji so uporabljali lestve.

Arheološke najdbe in strukture naselij ne kažejo močne družbene razslojenosti.

Prebivalci so kmetovali v velikih družinskih skupnostih. Nov življenjski slog je zahteval tudi nove uporabne predmete. Neolitiku pravijo tudi "zloščena kamena doba". Prvi obrti, ki sta se razvili, sta bili lončarstvo in tkalstvo. V glinenih ali kamnitih posodah so hranili pridelke. Okoli hiše so uporabljali veliko predmetov iz kosti, kamna in protja.

Nastanek neolitskih naselij je bila neke vrste odskočna deska za razvoj mest. Te arheološke izkopanine so še danes vredne občudovanja.

Povezani dodatki

Širjenje Homo sapiensa po planetu

"Razumni človek" je nastal v Afriki in se razširil na skoraj vse celine.

Dolmen

Ti posebni dolmeni v današnji Nizozemski so bili zgrajeni pred približno 5000 leti.

Evolucija človeka

O mejnikih evolucije človeka pričajo oblikovanost lobanje in možganov.

Homo erectus

Pokončni človek je že izdeloval orodje in poznal ter uporabljal ogenj.

Megalitske kulture v Evropi

Ogromne kamnite klade, stare več tisočletij, predstavljajo spomenike megalitskih kultur.

Mesto Ur (3. tisočletje pr. n. št.)

Staro mesto ob Evfratu je bilo pomembno sumersko središče.

Noetova barka

Po bibličnem izročilu je Noe barko zgradil na ukaz Boga, da bi rešil sebe, svojo družino in živali pred vesoljnim potopom.

Obcestna vas s podolgovatimi parcelami

V vaseh, ki so nastale na dnu dolin v gričevnatih pokrajinah, so hiše pogosto postavljene vzdolž ceste, za njimi pa se razprostirajo ozke in podolgovate...

Od kamene do železne dobe

Animacija prikazuje razvoj sekire skozi arheološka obdobja.

Paleolitska jama

Prva bivališča v zgodovini človeštva so bogat vir informacij o načinu življenja naših prednikov.

Egipčanska hiša

V povprečni egipčanski hiši so bili prostori pravilno in enakomerno razporejeni.

Mezopotamske iznajdbe (3. tisočletje pr. n. št.)

Mezopotamske iznajdbe, ki so kljub svoji preprostosti izvrstne, uporabljamo še danes.

Ötzi, ledeni človek

Človeška mumija, ki so jo našli v ledeniku v Alpah, najverjetneje izvira iz bakrene dobe.

Zigurat (Ur, 3. tisočletje pr. n. št.)

Zigurati so bili veliki templji v obliki stopničastih piramid, ki so jih gradili v središču mezopotamskih mest.

Arheološka izkopavanja (zemljanka)

Med gradnjo stavb ali infrastrukture pogosto naletimo na arheološka odkritja.

Mesto Babilon (6. stoletje pr. n. št.)

Mesto Babilon je stalo v Mezopotamiji na obeh bregovih reke Evfrat.

Stonehenge (Velika Britanija, bronasta doba)

Kamniti velikan iz bronaste dobe in stoji v Angliji, še ni razkril vseh svojih skrivnosti.

Added to your cart.