Naselje v obdobju Arpadovcev

Naselje v obdobju Arpadovcev

Zemljanke (v zemljo vkopane hiše) so bile v dobi Arpadovcev značilne za takratne vasi.

Zgodovina

Keywords

Árpád dynasty, naselje, Zemljanka, Način življenja, cerkev, silos, stojišča, kraj bivanja, zgradba, Vasi, živinoreja, kmetijstvo

Povezani dodatki

Arheološka izkopavanja (zemljanka)

Med gradnjo stavb ali infrastrukture pogosto naletimo na arheološka odkritja.

Avari ali Obri (8. stoletje)

Avari so med 6. in 8. stoletjem na območju Panonske nižine ustvarili mogočen imperij.

Brunarica

Brunarica z zidovi iz tramov je bila značilna stavba v času vladavine Árpádovcev.

Katoliška cerkev (Feldebrő, Madžarska)

V 11. stoletju zgrajena župnijska cerkev je eden najpomembnejših zgodovinskih spomenikov madžarske arhitekture.

Kmetija (Ogrska, 19. stoletje)

Majhne kmetije običajno stojijo blizu podeželskih mest ali vasi, na njih živijo kmetje.

Ogrska vojaška taktika (9.-10. stoletje)

Vojaki nomadskih konjeniških ljudstev so zelo učinkovito izigrali nasprotnika tako, da so se navidez ustrašili in pobegnili, nato pa obkolili nasprotnika.

Tradicionalni način življenja Inuitov

Značilna bivališča Inuitov, ki živijo v arktičnih prostranstvih, so igluji.

Utrdba iz zemlje (Szabolcs, Madžarska)

Ogromna utrdba trikotne oblike je služila kot bivališče vezirju enega od madžarskih plemen, ki so se naselila v Karpatskem bazenu.

Značilne bivalne zgradbe

Vsako obdobje in vsaka kultura imata svoje značilne bivalne stavbe.

Benediktinska romanska cerkev (Ják, Madžarska)

Benediktinska cerkev z značilnim vhodom je bila zgrajena v 13. stoletju v romanskem slogu.

Oblačila Madžarov v 10. stoletju

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Srednjeveški trg (Kraljevina Ogrska)

Srednjeveški trgi, ki so se razvili iz svobodnih mest, so bili v poznem srednjem veku prevladujoči tip naselij na Ogrskem.

Jurta

Jurta je značilno bivališče nomadskih plemen, okrogli šotor s stožčastim vrhom.

Obcestna vas s podolgovatimi parcelami

V vaseh, ki so nastale na dnu dolin v gričevnatih pokrajinah, so hiše pogosto postavljene vzdolž ceste, za njimi pa se razprostirajo ozke in podolgovate...

Srednjeveška kmečka hiša

Iz prsti, blata in lesa zgrajene srednjeveške kmečke podeželske hiše so bile preproste, pritlične zgradbe.

Vrste samotnih kmetij in vasi

Struktura in gostota samotnih kmetij ter vasi sta v veliki meri odvisni od naravnogeografskih razmer v pokrajini.

Added to your cart.