Naftalen (C₁₀H₈)

Naftalen (C₁₀H₈)

Najenostavnejši policiklični aromatski ogljikovodik.

Kemija

Keywords

naftalin, Aromatski ogljikovodik, kondenzirano obroč, premestili elektroni, sublimirati, premogov katran, saje, Organska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Naftalen C₁₀H₈

Podatki

Molska masa: 128,17 g/mol

Tališče: 80,5 °C

Vrelšče: 218 °C

Gostota: 1,15 g/cm³

Lastnosti

Naftalen je bela, trdna snov z značilnim vonjem. Tvori igličaste kristale. V vodi se ne topi, dobro pa se raztaplja v organskih topilih, kot so alkoholi in etri. Zlahka sublimira. Naftalen je mogoče zlahka nitrirati in sulfonirati. Je vnetljiv in gori s sajastim plamenom.

Pojavnost in proizvodnja

Naftalen se večinoma proizvaja iz premogovega katrana.

Uporaba

Naftalen se uporablja pri proizvodnji saj, barv in zdravil ter pri oksidativni proizvodnji dekalina, tetralina, kloronaftalena in ftalnega anhidrida. Je glavna sestavina sredstev proti moljem, ki jih uporabljamo v gospodinjstvih.

Kalotni model

Animacija

Povezani dodatki

Benzen (C₆H₆)

Najpreprostejši predstavnik aromatskih ogljikovodikov.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njeni derivati so timin, citozin in uracil.

Stiren (vinil benzen) (C₈H₈)

Brezbarvna tekočina, z benzolu podobnim vonjem, monomer polistirola.

Vezi v benzenovi molekuli

Med ogljikovimi atomi so sigma vezi in delokalizirane pi-vezi.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Anilin je najenostavnejši aromatski amin. Znanstveno ime je fenilamin.

Benzojska kislina (C₆H₅COOH)

Najenostavnejši predstavnik aromatskih karboksilnih kislin.

Piridin (C₅H₅N)

Heterociklična spojina z vsebnostjo dušika, ki je brezbarvna, strupena tekočina z neprijetnim vonjem.

Added to your cart.