Mir Castle Complex (17th century)

Mir Castle Complex (17th century)

The Mir Castle Complex, situated in the town of Mir, Belarus was built in the Gothic-Renaissance style.

Zgodovina

Keywords

Belorusija, Mir, opeka, renesansa, gotika, Neogoticizem, trdnjava arhitektura, Grad, arhitektura, Utrdba, palisade, Trdnjava, Vzhodna Evropa, stolp, jarek, notranji grad, zunanji grad, Velika litovska kneževina, 17. stoletje, Zgodovina, v srednjem veku, v novem veku

Povezani dodatki

Srednjeveški stolpi in bastije

Zgradba utrdb se je razvijala vzporedno z vojaško tehniko.

Gotski opečnati grad (Gyula, Madžarska)

Najstarejši deli posebnega opečnatega gradu na jugovzhodu Madžarske so nastali ob koncu 14. stoletja.

Grad v Oradei (Romunija, 1775)

Grad v Oradei v Transilvaniji dobro ponazarja srednjeveško gradnjo trdnjav.

Grad v Varaždinu (16. stoletje)

Ta osupljivi grad stoji na severu Hrvaške.

Delovanje topa (18. stoletje)

Top je bil pomembno strelno orožje z začetka sodobne zgodovine, razširjeno tako na kopnem kot na morju.

Grad v Egerju (Ogrska, 16. stoletje)

Grad v Egerju je končno podobo dobil v 16. stoletju in postal pomemben člen v verigi obmejnih utrdb.

Grad v Himedžiju

Japonski grad v bližini Osake je zaradi barve zidov dobil ime "Bela čaplja".

Grad v Szigligetu (Madžarska)

Kamniti grad, ki stoji severno od Blatnega jezera, je bil del obrambne mejne črte pred Turki. Začeli so ga graditi v 13. stoletju.

Imperiji novega veka

V toku zgodovine so nastali (in propadli) številni znameniti imperiji.

Srednjeveški bivalni stolp

Srednjeveški bivalni stolp (donžon) je postal ob nastanku gradu osrednji stolp.

Napoleonov vojak (19. stoletje)

Grande Armée, Napoleonova vojska, je svoj čas veljala za nepremagljivo.

Napoleonske vojne

Francoski cesar Napoleon I. je bil eden najsijajnejših vojaških poveljnikov v zgodovini.

Rokokojevski dvorec (Fertőd, Madžarska)

Dvorec in kompleks spremljevalnih zgradb s parkom je upravičeno dobil vzdevek Madžarski Versailles.

Ruski car Peter Veliki z ženo

Car je z reformami po zahodnoevropskem vzoru skušal modernizirati rusko carstvo.

Države sveta

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav sveta.

Added to your cart.