Krajevni vetrovi

Krajevni vetrovi

Glavni vrsti krajevnih vetrov so obalni in pobočni vetrovi.

Geografija

Keywords

Krajevni vetrovi, kroženje zraka, veter, Katabatični veter, mistral, fen veter, vzdušje, zračni tlak, Temperatura, padavine, narava, geografija

Povezani dodatki

Questions

  • Dopolni poved. Kopno se segreje hitreje kot morje, zato je podnevi nad kopnim ... zračni tlak. Obalni veter zato tedaj piha proti ...
  • Burja je sunkovit veter, ki piha z visokih dinarskih planot. Katera oznaka zanjo je pravilna?
  • Fen je veter, ki se pri nas pojavlja pod Karavankami, v dolini Save Bohinjke in drugje. Katera oznaka zanj je pravilna?

Scenes

Povezani dodatki

Ciklon in anticiklon v zmerno toplem pasu

Cikloni so velikanska sklenjena območja nizkega zračnega tlaka s premerom tudi nekaj tisoč kilometrov, v katerih nastajajo oblaki in padavine.

Eolski reliefi na obalah in stepah

Veter ima kot zunanja sila pomembno vlogo pri oblikovanju obal in step.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Meteorološke naprave (osnovna raven)

Animacija prikazuje naprave za raziskovanje pojavov v ozračju.

Nastanek oblakov in padavin

Iz vode, ki izhlapeva, nastanejo oblaki različnih oblik, nato pa voda iz njih v obliki padavin ponovno pade na površje.

Planetarno kroženje zraka

Planetarno kroženje zraka poteka med sklenjenimi območji visokega in nizkega zračnega tlaka znotraj treh velikih zračnih celic. Nanj vpliva več dejavnikov,...

Strela

Strela je nenadna elektrostatična razelektritev, ki jo spremlja grom.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Tropski cikloni

Tropski cikloni so velikanski zračni vrtinci s premerom več sto kilometrov, ki nastajajo nad toplimi tropskimi oceani.

Vetrna elektrarna

Vetrna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem kinetične energije zraka.

Višinski pasovi

V goratih predelih se podnebje, lastnosti prsti, rastlinje in živalstvo z višino spreminjajo.

Meteorološke naprave (srednja raven)

Animacija predstavlja naprave raziskovanje pojavov v ozračju.

Monsunski vetrovi

Monsuni so vetrovi, ki v določenih delih sveta pihajo med oceani in celinami. Poleti so to vlažni vetrovi, ki pihajo z morja na kopno in prinašajo padavine,...

Oceanski tokovi

Oceanski (morski) tok je bolj ali manj zvezno gibanje (tok) morske ali oceanske vode, ki ima velik vpliv na podnebje.

Added to your cart.