Karbonatni ion (CO₃²⁻)

Karbonatni ion (CO₃²⁻)

Kompleksni ion, ki nastaja z oddajanjem protonov iz ogljikove kisline.

Kemija

Keywords

karbonat ion, kisli ionski ostanek, anion, ion, spojina ion, ogljikova kislina, karbonati, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Povezani dodatki

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Apnenec se pogosto uporablja in v različnih namenih.

Ogljikov dioksid (CO₂)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki ima večjo gostoto od zraka. Potreben je za fotosintezo rastlin.

Ogljikov monoksid (CO) (srednja raven)

Brezbarven strupen plin, brez vonja, ki zahteva tudi človeška življenja zaradi okvar ogrevalnih naprav.

Ogljikova kislina (H₂CO₃)

Tekočina brez barve in vonja, ki nastane pri raztapljanju ogljikovega dioksida v vodi.

Naloge z molekulami III. (Kompleksni ioni)

Naloga za poglabljanje in utrjevanje pojmov, povezanih s kompleksnimi ioni.

Dušikova kislina (HNO₃)

Ena od oksokislin dušika. Je brez barve, jedkega vonja, močen oksidant.

Permanganatov ion (MNO₄⁻)

Kalijev permanganat se uporablja kot razkuževalno sredstvo.

Added to your cart.