Kako deluje zvočnik?

Kako deluje zvočnik?

Zvočnik pretvarja električni signal v zvok s pomočjo elektromagnetne indukcije.

Tehnika

Keywords

zvočnik, 3-stezni zvočnik, elektronska naprava, nizkotonski zvočnik, mid-range zvočnik, visokotonski zvočnik, preklopnik, tuljava, diaphgram, magnet, ojačevalec, vibracije, zvok, zvočni val, visok glas, globok glas, mono, stereo, permanentni magnet, Privlačnost, odbojnost, elektromagnetna indukcija, glasbeni predvajalnik, tehnologija, fizika

Povezani dodatki

Scenes

Zvočniki

 • 3-stezni zvočnik
 • glasbeni predvajalnik
 • ojačevalec

Zgradba večjega zvočnika

 • nizkotonski zvočnik
 • srednjetonski zvočnik
 • visokotonski zvočnik
 • preklopnik - Električni signal iz ojačevalca usmerja k ustreznemu zvočniku (basovskemu, srednjetonskemu in visokotonskemu).
 • priključki
 • kabli

Zgradba manjšega zvočnika

 • magnet - Povezan je z magnetnim poljem v navitju, zaradi njega se membrana premika.
 • tuljava - Električni tok v njem inducira magnetno polje, ki je povezano z magnetnim poljem stalnega magneta. Smer toka določa pola induciranega polja in s tem smer gibanja membrane.
 • membrana
 • košara
 • pajek - Duši nihanje membrane in jo, kadar se ne premika zaradi magnetnega polja, ohranja v srednjem položaju.
 • priključki
 • kapa

Delovanje

 • tuljava - Tok, ki teče skozenj, inducira magnetno polje, smer polov pa je odvisna od smeri toka.
 • trajni magnet - Povezan je z magnetno silo, ki jo inducira električni tok, ki teče skozi navitje. Zaradi njega se membrana premika.
 • privlačnost
 • odbojnost
 • zvočni val

Animacija

 • nizkotonski zvočnik
 • srednjetonski zvočnik
 • visokotonski zvočnik
 • preklopnik - Električni signal iz ojačevalca usmerja k ustreznemu zvočniku (basovskemu, srednjetonskemu in visokotonskemu).
 • tuljava - Tok, ki teče skozenj, inducira magnetno polje, smer polov pa je odvisna od smeri toka.
 • trajni magnet - Povezan je z magnetno silo, ki jo inducira električni tok, ki teče skozi navitje. Zaradi njega se membrana premika.

Narration

V zvočnikih električni signali povzročajo premikanje membrane sem ter tja, tako da ta proizvaja zvok.

Membrana niha zaradi električne indukcije. Membrana je povezana z navitjem. Električni tok, ki teče skozi navitje, inducira magnetno polje, ki vpliva na magnet, ta pa premika membrano.

Smer gibanja je odvisna od smeri električnega toka. Če z desno roko objamete navitje s prsti v smeri električnega toka, vaš palec kaže v smer magnetnega severnega pola. Če sta pola magnetov enaka, magneta drug drugega odbijata, medtem ko se v primeru nasprotnih polov privlačita. Če sta enaka pola blizu drug drugega, se membrana giblje naprej. Če pa sta blizu drug drugega nasprotna tokova, torej nasprotna magnetna pola, se membrana giblje nazaj.

Majhne membrane proizvajajo zvok z višjimi frekvencami, večje membrane pa proizvajajo globlji zvok. Zato so kakovostni zvočniki tristezni in imajo tri zvočnike: velik basovski zvočnik, srednje velikega za srednje tone in majhnega za visoke tone. Električne signale, ki prihajajo v zvočnik, kretnica usmeri do ustreznega zvočnika.

Povezani dodatki

Električni zvonec

Mehanska naprava, ki deluje s pomočjo elektromagneta.

Kako deluje gramofon?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje gramofona.

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Dinamo (srednja raven)

Dinamo pretvarja mehansko energijo v enosmerni električni tok.

Elektromotor na enosmerni tok

Elektromotor pretvarja električno energijo v mehansko; vsebuje trajna magneta in med njima navitje, po katerem teče električni tok.

Izmenični tok

Pri vrtenju rotorja v magnetnem polju nastaja električni tok.

Kako deluje elektronski mikroskop?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje elektronskega mikroskopa.

Kako deluje optični disk?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje različnih optičnih diskov.

Kako deluje radio?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje radia.

Kako deluje sušilnik za lase?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje sušilnika za lase.

Klavir

Klavir je eden najbolj priljubljenih glasbil na svetu. Spada med glasbila s tipkami, zvočilo pa je struna.

Kondenzator

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Lutnja in njenjere

Lutnja spada med strunska glasbila v družino brenkal, pojavila se je že v stari Mezopotamiji.

Radarski poskus z Luno (Zoltán Bay, 1946)

Leta 1946 je madžarski znanstvenik prvi zaznal odboj radarskih signalov z Lune.

Sinusno nihanje in enakomerno kroženje

Sinusno nihanje je enodimenzionalna projekcija enakomernega kroženja.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

Torzijske tehtnice

Velikost sil merijo z merjenjem zvijanja torzijske žice.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Transformator

Transformator je naprava, ki spreminja napetost električnega toka.

Tvorba glasu

Glas nastane tako, da zrak, ki prihaja iz pljuč, zaniha glasilke.

Added to your cart.