Imperiji novega veka

Imperiji novega veka

V toku zgodovine so nastali (in propadli) številni znameniti imperiji.

Zgodovina

Keywords

Inkovski imperij, Aztec Empire, Španija, Osmansko cesarstvo, Rusija, Britanski imperij, Huayna Capac, Cusco, Tenochtitlán, v novem veku, imperij, Madrid, Konstantinopel, Saint Petersburg, London, Sulejman I, II. Miklós, Victoria, Država, države, Okvir, Zgodovina, Zmage, Kolonija, Kolonializem, coloniser, glavno mesto, velika moč, map, map znanje, slepi zemljevid, Globus Zemlje

Povezani dodatki

Scenes

Imperiji novega veka

S političnega vidika je imperij država, ki zavzema obsežno ozemlje s številnimi etničnimi skupinami in deželami. Imperiji so običajno kulturno in narodnostno raznoliki.

Večina znamenitih imperijev v zgodovini je nastala z osvajanji (to je z uporabo vojaške moči) ali gospodarsko oziroma politično prisilo. Njihova skupna značilnost je, da jim je vladala močna osrednja oblast (običajno cesar, zato jim pravimo tudi cesarstva).

Inkovski imperij (16. stol.)

 • Cuzco - Upravno, politično, vojaško in versko središče Inkovskega imperija; leta 1533 so ga zavzeli španski konkvistadorji pod vodstvom Francisca Pizarra.
 • Quito
 • Cajamarca
 • Machu Picchu
 • Tihi ocean
 • Andi

V 14. stoletju je bila inkovska plemenska zveza v Južni Ameriki samo majhna mestna država, ki je obsegala Cuzco in okolico. Po inkovskih osvajanjih v 15. stoletju se je njeno ozemlje močno razširilo; merilo je kakih 4.000 km od severa proti jugu in kakih 800 km od vzhoda proti zahodu. Inkovski imperij, največji imperij predkolumbovske Amerike, je največji ozemeljski obseg dosegel na prehodu iz 15. v 16. stoletje, ko mu je vladal Huajna Kapak.

Po njegovi smrti sta vojna, ki je izbruhnila med njegovimi nasledniki, in prihod španskih konkvistadorjev, ki jih je vodil Francisco Pizarro, povzročila propad imperija.

Azteški imperij (16. stol.)

 • Tenochtitlan - Mesto, zgrajeno na otoku jezera Texcoco kot prestolnica Azteškega imperija; leta 1521 so ga zavzeli španski konkvistadorji pod vodstvom Hernána Cortésa.
 • Cihuatlan
 • Tetzapotitlan
 • Cuetlaxtlan
 • Tihi ocean
 • Mehiški zaliv
 • Jezero Texcoco

Ko so Azteki premagali Tolteke, so se preselili v Mehiško dolino in zgradili Tenochtitlan, ki je v 14. stoletju postal njihova prestolnica. Hegemonska vojaška zveza se je z osvajanji nenehno širila.

Tri mestne države (Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan) so leta 1428 sklenile zavezništvo in nastal je Azteški imperij. Raztezal se je od Atlantskega do Tihega oceana in največji ozemeljski obseg dosegel na začetku 16. stoletja, ko mu je vladal Montezuma II. Leta 1519 so španski konkvistadorji, ki jih je vodil Hernán Cortés, uničili imperij skupaj z njegovo prestolnico.

Španski imperij (16. stol.)

 • Madrid - Mesto je postalo središče Španskega imperija, ko je Filip II. tja preselil svoj dvor, leta 1606 pa prestolnica.
 • Manila
 • Havana
 • Tenochtitlan
 • Quito
 • Lima
 • Tihi ocean
 • Atlantski ocean
 • Indijski ocean

Španijo je konec 15. stoletja združil kraljevi zakonski par Ferdinand II. Aragonski in Izabela I. Kastiljska. Španci so v tekmi s Portugalci osvojili obsežna prekomorska ozemlja. Posledično je nastal prvi resnično svetovni imperij v zgodovini. Njegova zlata doba je bila 16. in 17. stoletje, pod vladavino španskih Habsburžanov. Znani izrek o "imperiju, v katerem sonce nikdar ne zaide", se je prvotno nanašal na Španski imperij.

Vrhunec je dosegel, ko mu je vladal Karel I. (kot svetorimski cesar znan kot Karel V.), potem pa je njegov vpliv iz gospodarskih in političnih razlogov upadel.

Osmansko cesarstvo (17. stol.)

 • Konstantinopel (Istanbul) - Mesto je leta 330 ustanovil Konstantin Veliki; najprej je bilo prestolnica Bizantinskega cesarstva, potem pa Osmanskega cesarstva.
 • Bursa
 • Bagdad
 • Jeruzalem
 • Damask
 • Tripoli
 • Tunis
 • Alžir
 • Atene
 • Varna
 • Beograd
 • Sredozemsko morje
 • Črno morje
 • Kaspijsko jezero
 • Jadransko morje

Osmansko cesarstvo je nastalo okrog leta 1300 z osvajanji prvega sultana Osmana I. Imperij se je stalno širil v vse smeri in leta 1453 z zasedbo Konstantinopla uničil Bizantinsko cesarstvo.

Vrhunec je dosegel sredi 16. stoletja, ko mu je vladal Sulejman I. (Sulejman Veličastni). Njegova usoda pa je bila očitna že med njegovo zlato dobo. Notranje in zunanje težave so čez čas povzročile postopen zaton in propad cesarstva, ki so mu rekli tudi "bolnik Evrope".

Ruski imperij (1914)

 • Sankt Peterburg - Mesto je leta 1703 ustanovil Peter Veliki; leta 1712 je postalo prestolnica Ruskega imperija.
 • Riga
 • Kijev
 • Odesa
 • Samarkand
 • Krasnojarsk
 • Ohotsk
 • Arhangelsk
 • Arktični ocean
 • Ohotsko morje
 • Črno morje
 • Kaspijsko jezero
 • Baltsko morje

Ruskemu imperiju je ime dal Peter Veliki, ki je hotel posodobiti staro carstvo. Leta 1703 je ustanovil novo prestolnico, Sankt Peterburg, imenovano po svetem Petru, enem od 12 apostolov.

Imperij je dosegel vrhunec med vladavino Katarine II., ki je pridobila veliko ozemlja, tako da je država postala še večja. Največji ozemeljski obseg je dosegla v drugi polovici 19. stoletja; takrat je na površini 23 milijonov kvadratnih kilometrov živelo več kot sto etničnih skupin.

Sredi 19. stoletja je imperij začel slabeti, dokler ga ni strmoglavila februarska revolucija leta 1917.

Britanski imperij (1914)

 • London - Središče Britanskega imperija in v 19. stoletju največje mesto na svetu.
 • Perth
 • Brisbane
 • Cape Town
 • Durban
 • Vancouver
 • Montreal
 • Kalkuta
 • Bombaj
 • Hong Kong
 • Auckland
 • Kairo
 • Tihi ocean
 • Atlantski ocean
 • Indijski ocean
 • Gibraltar
 • Malta
 • Weihaiwei

V primerjavi z drugimi deželami je Anglija začela s kolonizacijo razmeroma pozno, a z veliko zavzetostjo. Britanski imperij je do 19. stoletja postal resnično svetovni imperij. Obsegal je največ ozemlja in največ prebivalstva pod vladavino ene države v zgodovini ter imel najmočnejše gospodarstvo na svetu.

Na začetku 20. stoletja je nadzoroval kako četrtino kopenske površine Zemlje, na kateri je živela petina svetovnega prebivalstva. Izraz o "imperiju, v katerem sonce nikdar ne zaide", za Britanski imperij še kako drži.

Svetovni vpliv Britanskega imperija in obdobje pretežnega miru po napoleonskih vojnah, imenovano "Pax Britannica", sta se končala z izbruhom prve svetovne vojne leta 1914.

Povezani dodatki

Angleška bojna ladja (18. stoletje)

Od 17. do 19. stoletja so bile angleške jadrnice med najboljšimi na svetu.

Azteški bojevnik (15. stoletje)

Azteški bojevniki s svojimi primitivnimi orožji niso mogli zaustaviti španskih osvajalcev.

Azteški vladar (15. stoletje)

Na čelu despotskega, vojaškega Azteškega imperija je bil vladar.

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

Chichen Itza (12. stoletje)

Eno največjih majevskih mest je stalo na ozemlju današnje Mehike.

Države Amerike

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav Amerike.

Državne ureditve in uradni jeziki

Animacija predstavlja državne ureditve in uradne jezike držav sveta.

Geografska odkritja (15.–17. stoletje)

Geografska odkritja novega veka so spremenila zemljevid sveta in imela številne druge daljnosežne posledice.

Inkovski bojevnik (15. stoletje)

Preprosto orožje inkovskih bojevnikov ni bilo dovolj učinkovito v boju proti španskim osvajalcem.

Kolonializem in dekolonizacija

Ko so nekdanje kolonije dosegle neodvisnost, se je politični zemljevid sveta močno spremenil.

Kolonizacija Amerike (do 1763)

V osvajanje Amerike se je vključilo več evropskih držav, kar je naredilo Ameriko za zelo raznoliko celino.

Konkvistador (16. stoletje)

Španski osvajalci so uspeh pri zasedanju ozemelj dolgovali svojemu oklepu in strelnemu orožju.

Legendary buildings

A selection of legendary buildings from the history of civilisation.

Londonski Tower (16. stoletje)

Zanimiva zgodba tega zgodovinskega gradu je dolga skoraj tisoč let.

Machu Picchu (15. stoletje)

Nekdanje inkovsko mesto v Peruju je kulturni spomenik svetovne dediščine.

Mir Castle Complex (17th century)

The Mir Castle Complex, situated in the town of Mir, Belarus was built in the Gothic-Renaissance style.

Napoleonske vojne

Francoski cesar Napoleon I. je bil eden najsijajnejših vojaških poveljnikov v zgodovini.

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Nemški vojak (1. svetovna vojna)

Nemški vojaki v prvi svetovni vojni so bili dobro izurjeni in so uporabljali sodobno orožje.

Ruski car Peter Veliki z ženo

Car je z reformami po zahodnoevropskem vzoru skušal modernizirati rusko carstvo.

Santa Maria (15. stoletje)

Trojamborna karaka Santa Maria je bila poveljniška ladja na znamenitem potovanju Krištofa Kolumba.

Slovani

Slovani danes živijo v 14 državah, ki jih je možno razdeliti na tri skupine.

Tenochtitlan (15. stoletje)

Glavno mesto visoko razvitega azteškega imperija je očaralo tudi španske osvajalce.

Teotihuacan (4. stoletje)

Mesto, katerega veličastne so celo ruševine, je bilo največje in najbolj obljudeno naselje v predkolumbovski Ameriki.

The Alhambra in the 16th century (Spain)

The name of this magnificent palace complex originates in Arabic and means 'the red one'.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Znameniti srednjeveški imperiji

V toku zgodovine so nastali (in propadli) številni znameniti imperiji.

Znameniti starodavni imperiji

V toku zgodovine so nastali (in propadli) številni znameniti imperiji.

Znamenitosti držav sveta

V kateri državi so te znamenitosti?

Added to your cart.