Hierarhija srednjeveške krščanske cerkve (11. stoletje)

Hierarhija srednjeveške krščanske cerkve (11. stoletje)

Animacija prikazuje hierarhijo v srednjeveški krščanski cerkvi.

Zgodovina

Keywords

Krščanstvo, cerkev, Hierarhija, Pope, Nadškof, Škof, župnik, cerkvena družba, škofija, cerkvena provinca, duhovščina, nižja duhovščina, religija, 11. stoletje, Organizem, struktura

Povezani dodatki

Questions

 • Kdo ni bil član svetne duhovščine?
 • Kdo je bil glava srednjeveške krščanske cerkve?
 • Kateri del duhovščine je bil v srednjem veku najštevilčnejše zastopan?
 • Dopolni. Papež je naslednik
 • Papež je nadškof v
 • Kam so uvrščeni župniki?
 • Kateri duhovščini pripadajo škofi?
 • Katerega leta je prišlo do velikega razkola?
 • Kaj je bila posledica velikega razkola leta 1054?
 • Kateri izraz še označuje razkol zgodnje krščanske cerkve na zahodni in vzhodni del?
 • Kako se je imenovalo papeško pokrivalo?
 • Katero območje je bilo v pristojnosti škofa?
 • Katero območje je bilo v pristojnosti nadškofa?
 • Katero cesarstvo je bilo največji sovražnik zahodne krščanske cerkve v srednjem veku?
 • Kateri svetorimski cesar se je moral srečati s papežem na gradu v Canossi leta 1077 (t. i. pot v Canosso)?
 • Kateri papež je sprejel svetorimskega cesarja na gradu v Canossi leta 1077 (t. i. pot v Canosso)?
 • Kdo je bil imenovan za prvega voditelja krščanske cerkve?
 • Kdo je daroval obsežna ozemlja papeški državi?
 • Kaj je bil glavni vir dohodka srednjeveške krščanske cerkve?
 • Česa krščanska cerkev ni prejemala v dar?
 • Kaj ni sodilo med župnikovo redno delo?
 • Kaj pomeni grški izraz "pappas", iz katerega izvira beseda "papež"?
 • Kdo je bil po krščanski tradiciji prvi rimski škof?
 • Kdo je prvi uporabil naziv papež?
 • Katero ime so papeži najpogosteje izbrali (do leta 2013)?
 • Iz česa sta bila narejena papeška ključa, simbol papeške oblasti?
 • Kaj pomeni grški izraz "episkopos", iz katere izvira beseda "škof"?
 • Katerega leta so v Rimskem cesarstvu nehali preganjati kristjane?
 • Kateri rimski cesar je razglasil versko svobodo po vsem cesarstvu?

Scenes

Zemljevid

 • papež (Rim)
 • nadškof
 • škof
 • župnik

Papež

Nadškof

Škof

Župnik

Vrstni red

 • papež - Vodja zahodne (latinske) krščanske cerkve, naslednik svetega Petra, prvega rimskega škofa
 • nadškof - Vodja cerkvene pokrajine, razdeljene na škofije
 • škof - Vodja škofije
 • župnik - Član nižje duhovščine, ki služi v mestnih in vaških cerkvah.

Hierarhija

 • papež
 • nadškofi
 • škofi
 • župniki

Povezani dodatki

Gotska katedrala (Clermont-Ferrand, 15. stoletje)

Katedrala, imenovana po Marijinem vnebovzetju, z rozetnimi okni in podpornimi stebri je eden od biserov francoske gotike.

Benediktinska romanska cerkev (Ják, Madžarska)

Benediktinska cerkev z značilnim vhodom je bila zgrajena v 13. stoletju v romanskem slogu.

Church of St John at Kaneo (Ohrid, 13th c.)

The Orthodox church, situated on a picturesque cliff, was named after John the Apostle

Madžarski vladarski simboli

Izmed petih srednjeveških madžarskih vladarskih simbolov je najbolj znana Sveta krona.

Opatija v Sankt Gallnu (11. stoletje)

Samostanski kompleks je bil stoletja najpomembnejša opatija benediktinskega reda.

Pavlinski samostan

Pavlinski samostan na Madžarskem iz 13. stoletja. Na Slovenskem so pavlinci v 17. stoletju naselili samostan Olimje pri Podčetrtku.

Samostan Melk (Avstrija)

Benediktinski samostan v Melku na desnem bregu Donave z več kot 900-letno zgodovino

Srednjeveška oblačila (Zahodna Evropa, 10.–12. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Srednjeveška oblačila (Zahodna Evropa, 13. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Srednjeveška oblačila (Zahodna Evropa, 5.–10. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Srednjeveški krščanski kralj

Srednjeveški krščanski kralj, upodobljen na prestolu s krono na glavi in vladarskimi simboli v roki, je bil pomembna osebnost srednjega veka.

Srednjeveške Benetke

Srednjeveške Benetke so bile zelo bogate po zaslugi cvetoče pomorske trgovine.

Svetovne religije našega časa

Geografska razporeditev (svetovnih) religij ima zgodovinske korenine.

Husitska utrdba iz vozov

Husiti so v 15. stoletju zamojstrovali uporabo bojnih vozov.

Srednjeveški stolpi in bastije

Zgradba utrdb se je razvijala vzporedno z vojaško tehniko.

Added to your cart.