Hamurabijev zakonik

Hamurabijev zakonik

Hamurabijev zakonik, simbol mezopotamske civilizacije, vsebuje 282 zakonov, vklesanih na bazaltno stelo.

Likovna umetnost

Keywords

Hamurabi, kodeks prava, stele, Mezopotamija, Babilon, akadijski, klinopis, Babilonsko cesarstvo, s pravom, prav, arheologija, odločba, kralj, religija, imperij, vladar, starodavni Bližnji vzhod, stanje, Susa, Louvre, v starem veku, Text memorial, bazalt, relief, god, Zgodovina, družba, pisanje

Povezani dodatki

Questions

 • Kako se imenuje mestna država, ki ji je vladal Hamurabi?
 • Kako se imenuje kamnina, iz katere je narejena stela?
 • Kdaj je vladal Hamurabi?
 • Kako se imenuje pisava, v kateri je izklesan Hamurabijev zakonik?
 • Kako se imenuje jezik, v katerem je napisan Hamurabijev zakonik?
 • Kakšna je bila smer zapisovanja pri klinopisu?
 • V katerem mestu je razstavljen Hamurabijev zakonik?
 • V katerem muzeju je razstavljen Hamurabijev zakonik?
 • Koliko zakonov vsebuje Hamurabijev zakonik?
 • Katera podoba na reliefu vrh stele je Hamurabi?
 • Katera podoba na reliefu vrh stele je Hamurabi?
 • Kdo je upodobljen na reliefu vrh stele poleg Hamurabija?
 • Bog česa je bil Šamaš?
 • Kako visok je Hamurabijev zakonik?
 • Je res, da so obstajale številne kopije Hamurabijevega zakonika na tablicah iz žgane gline?
 • Kateri vladar je živel pred Hamurabijem?
 • Kateremu načelu je sledil Hamurabijev zakonik?
 • Katerega leta je bil odkrit Hamurabijev zakonik?
 • Kako se imenuje starodavno mesto, med izkopavanji katerega so odkrili Hamurabijev zakonik?
 • Je res, da kazen ni bila odvisna od družbenega položaja krivca?
 • Kdaj je nastal Hamurabijev zakonik?
 • Kaj počne Hamurabi pred Šamašem?
 • Kateri predmet drži Šamaš?
 • Kaj predstavlja merilna palica, ki jo drži Šamaš?
 • Na čem sedi Šamaš?
 • Kaj v Hamurabijevem zakoniku NI opredeljeno?
 • Je res, da je Hamurabijev zakonik najstarejši zakonik v zgodovini?
 • Kaj v Hamurabijevem zakoniku NI opredeljeno?
 • Katera pisava je predhodnica sumerskega klinopisa?
 • Kateri družini jezikov pripada akadščina?

Scenes

Stela

 • stela - Kamnita plošča, okrašena z vklesanimi ali vrezanimi simboli oziroma liki; Hamurabijev zakonik je bil narejen iz bazalta.
 • relief - Vrhnji del stele, ki prikazuje Hamurabija, kako stoji pred bogom Šamašem.
 • zakoni - Hamurabijev zakonik jih obsega 282, vklesani so v akadskem klinopisu.

Stela

Stelo Hamurabijevega zakonika je leta 1901 odkrila francoska arheološka odprava med izkopavanji starodavnega mesta Suza v današnjem Iranu. Tja so jo najbrž prinesli kot vojni plen. Danes je razstavljena v muzeju Louvre v Parizu v Franciji.

Na vrhu 2,25 m visoke bazaltne stele je relief, na dnu pa Hamurabijev zakonik, eden najstarejših zakonikov v zgodovini. Že ob nastanku je obstajal v več kopijah, denimo na tablicah iz žgane gline. Napisan je bil v akadski klinopisni pisavi. Besedilo je možno razdeliti v tri dele. Predgovor slavi Hamurabija in Marduka, boga zavetnika Babilona. Babilonci so verjeli, da smejo zakone ustvarjati samo bogovi. Kralji so molili k bogovom za modrost, da bi bili pravični vladarji svojemu ljudstvu. Osrednji del je zbirka 282 zakonov, razdeljenih v poglavja. Epilog vsebuje niz blagoslovov in kletev.

Zakonik je mešanica mezopotamskih in plemenskih zakonov. Primer plemenskega zakona je lex talionis (zakon o povračilu), znan tudi kot načelo "oko za oko".

Treba je omeniti, da je bila strogost kazni odvisna od družbenih slojev krivca in žrtve. Različni zakoni so urejali vsa področja vsakdanjega življenja. To je obsegalo kazensko, upravno, družinsko in poslovno pravo. Nekaj elementov Hamurabijevega zakonika obstaja celo v današnjih pravnih sistemih.

Ubeseditev zakonika je zelo natančna, jezik pa poenostavljen, zato da ga je lahko razumel vsak. Velja za neodvisno didaktično delo in za eno najpomembnejših stvaritev v starodavni Mezopotamiji, poleg Epa o Gilgamešu.

Relief

 • Hamurabi - Babilonski kralj, ustanovitelj Babilonskega cesarstva, najbrž vladal med letoma 1792 in 1750 pr. n. št.
 • Šamaš - Sončni bog starodavnega Bližnjega vzhoda; v Babiloniji in Asiriji čaščen kot bog pravice; glede na zapise naj bi Hamurabiju podelil zakone.
 • upodobitev - Položaj, pri katerem so noge, roke in glave likov prikazane od strani, trupi pa od spredaj.

Relief

Hamurabi je kraljeval Babilonu med letoma 1792 in 1750 pr. n. št. Starodavna mestna država je stala na bregovih reke Evfrat v Mezopotamiji. Njegovo dolgo vladavino so zaznamovali gradbeni projekti (npr. svetišča, prekopi, višanje mestnega obzidja) in uspešna vojaška osvajanja, s pomočjo katerih je ustvaril mogočno cesarstvo.

Šamaš je bil akadska ustreznica sumerskega sončnega boga Utuja. V Babiloniji in Asiriji je veljal za boga pravice in sodnika tako bogov kot ljudi. Pojavlja se tudi v Epu o Gilgamešu. V mitologiji in umetnosti je bil pogosto upodobljen kot lev. Središči njegovega kulta sta bili mesti Sipar in Larsa.

Relief na vrhu stele prikazuje Šamaša in Hamurabija, ki stoji pred njim. Šamaš drži merilno palico in prstan, ki predstavljata kraljevo oblast. Sončni bog sedi, a je vseeno višji od Hamurabija, kar poudarja odnos med njima. Hamurabi moli k Šamašu za modrost in pravičnost, saj so po babilonskem verovanju zakone smeli ustvarjati samo bogovi.

Kot kip

 • značilna brada - Dolg in edinstven obrazni okras, ki je predstavljal moč; glede na zgodovinske vire so jih akadski možje skrbno negovali z oljem in jih navijali v kodre.
 • prstan - Simbol oblasti in pravice graditi državo ter ustvarjati zakone.
 • merilna palica - Simbol oblasti in pravice graditi državo ter ustvarjati zakone.
 • krona - Šamaš jo nosi na glavi, na njej so štirje pari rogov.
 • plameni - Dvigajo se iz Šamaševih ramen, predstavljajo njegovo božanskost in moč ustvarjanja.
 • prestol - Na njem sedi Šamaš v položaju, ki ponazarja odnos med bogom in Hamurabijem; Šamaš ni izrazito višji od kralja, kar pomeni, da je imel Hamurabi prav tako znatno moč; to dokazujejo tudi kretnje njegovih dlani in dejstvo, da se je sploh lahko pojavil pred Šamašem.
 • ploščad - Na njej počivajo Šamaševa stopala; narejena je iz treh stopnic; to nakazuje, da sta se Šamaš in Hamurabi morda srečala na gori.

Animacija

 • Hamurabi - Babilonski kralj, ustanovitelj Babilonskega cesarstva, najbrž vladal med letoma 1792 in 1750 pr. n. št.
 • Šamaš - Sončni bog starodavnega Bližnjega vzhoda; v Babiloniji in Asiriji čaščen kot bog pravice; glede na zapise naj bi Hamurabiju podelil zakone.
 • upodobitev - Položaj, pri katerem so noge, roke in glave likov prikazane od strani, trupi pa od spredaj.

Povezani dodatki

Mesto Babilon (6. stoletje pr. n. št.)

Mesto Babilon je stalo v Mezopotamiji na obeh bregovih reke Evfrat.

Znameniti starodavni imperiji

V toku zgodovine so nastali (in propadli) številni znameniti imperiji.

Kamen iz Rozete

Kamen iz Rozete je pomagal razvozlati skrivnost hieroglifov.

Mesto Ur (3. tisočletje pr. n. št.)

Staro mesto ob Evfratu je bilo pomembno sumersko središče.

Mezopotamske iznajdbe (3. tisočletje pr. n. št.)

Mezopotamske iznajdbe, ki so kljub svoji preprostosti izvrstne, uporabljamo še danes.

Zigurat (Ur, 3. tisočletje pr. n. št.)

Zigurati so bili veliki templji v obliki stopničastih piramid, ki so jih gradili v središču mezopotamskih mest.

Čudesa starega veka

Od sedmih čudes starega veka so se ohranile le piramide v Gizi.

Arheološka izkopavanja (zemljanka)

Med gradnjo stavb ali infrastrukture pogosto naletimo na arheološka odkritja.

Added to your cart.