Geometrijske transformacije – vrtenje

Geometrijske transformacije – vrtenje

Animacija prikazuje vrtenja v ravnini (okoli točke) in prostoru (okoli premice).

Matematika

Keywords

Rotacija, geometrijsko transformacijo, središčno zrcaljenje, zasuk okoli premice, zasuk okoli točke, geometrija, matematika

Povezani dodatki

Scenes

V ravnini (okoli točke)

 • O
 • T
 • T'
 • α
 • x

V prostoru (okoli premice)

 • f
 • T
 • T'
 • α
 • x

Poseben primer

 • T
 • T'
 • O
 • 180°
 • središčno zrcaljenje
 • x

Povezani dodatki

3D rotacijska igra

Razkosane tridimenzionalne figure moramo sestaviti z vrtenjem.

Geometrijske transformacije – premik

Animacija prikazuje premike v ravnini in prostoru.

Geometrijske transformacije – zrcaljenje

Animacija prikazuje zrcaljenja v ravnini (čez premico) in prostoru (čez ravnino).

Vrtenine

Če geometrijski lik zavrtimo okoli premice-osi, ki leži v ravnini lika, dobimo vrtenino.

Vrtenine (iz pravokotnika)

Če pravokotnik zavrtimo okoli nosilk stranic ali simetrale, dobimo posebne vrtenine.

Vrtenine - naloga

Naloga, povezana z vrteninami ob utrjevanju razumevanja pojmov razvija tudi prostorske predstave.

Krogla

Krogla je množica točk v prostoru, ki so od dane točke oddaljene največ za polmer.

Medsebojna lega geometrijskih elementov v prostoru

Medsebojna lega premic in ravnin v prostoru z upoštevanjem različnih primerov.

Naklonski kot geometrijskih elementov v prostoru

Naklonski kot premic in ravnin v prostoru z upoštevanjem različnih primerov.

Površina krogle (demonstracija)

Površino krogle sestavljajo točke, ki so od središča oddaljene točno za polmer.

Prostornina krogle (Cavalierijevo načelo)

Z uporabo ustreznega valja in stožca lahko izračunamo prostornino krogle.

Tridimenzionalni (kartezični) koordinatni sistem

Tridimenzionalni koordinatni sistem z razlagalnimi skicami in nalogo za razvijanje prostorskih predstav.

Added to your cart.