Deep-sea hydrothermal vents

Deep-sea hydrothermal vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface through which geothermally heated water erupts.

Geografija

Keywords

kemosintetične bakterije, cevni črv, Yeti rakovica, Simbioza, vulkanski plini, cev, Mineralna, oceanic ridge, oceanska skorja, vulkanizem, tektonike plošč,, morsko dno, tektonska plošča, ekosistem, Litosfera, morska voda, Vulkanski, Vrela voda, dimnik, kanjon, kemosinteza, morje, zemljevid sveta, ocean, Atlanti-óceán, narava, živali, geografija, Globus Zemlje, biologija

Povezani dodatki

Tektonske ali litosferske plošče

Tektonske plošče se stikajo na tri glavne načine.

Morska območja

Z globino se spreminjajo fizikalne lastnosti morja, njegovo rastlinstvo in živalstvo.

Morja, zalivi

Animacija prikazuje najpomembnejša morja in morske zalive sveta.

Potres

Potres je eden od najbolj uničujočih naravnih pojavov.

Spreminjanje položaja celin v zgodovine Zemlje

V zgodovini Zemlje so bile celine nenehno v gibanju. Ta proces se nadaljuje tudi v našem času.

Vroče točke

Vroče točke so nepremična, izredno vroča žarišča v Zemljinem plašču pod premikajočimi se tektonskimi ploščami, od koder prihaja na površje magma.

Vulkanizem

Animacija prikazuje različne vrste vulkanskih izbruhov.

Zemljevid morskega dna

Na morskem dnu so lepo razvidne meje med tektonskimi ploščami.

Morska žaba

Ta krastači podobna riba si pri lovu na plen pomaga s svojo fluorescenčno vabo. Animacija prikazuje delovanje vabe.

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Added to your cart.