Bizantinski cesar (6. stoletje)

Bizantinski cesar (6. stoletje)

Bizantinskemu cesarstvu, nasledniku Rima, je vladal cesar.

Zgodovina

Keywords

Bizantinski cesar, Bizanc, cesar, v srednjem veku, Konstantinopel, Obleka, ornament, Zgodovina, Prikaz

Povezani dodatki

Questions

 • Katero mesto je bilo središče Bizantinskega cesarstva?
 • Po kom je glavno mesto Bizantinskega cesarstva dobilo ime?
 • Na ozemlju katerih celin se je nahajalo Bizantinsko cesarstvo?
 • Naslednik katerega imperija je bilo Bizantinsko cesarstvo?
 • Kateri naziv je imel voditelj Bizantinskega imperija?
 • Kaj je bilo grško ime Carigrada?
 • Ali drži trditev?\nV Bizancu se je ohranilo veliko običajev iz časov Rimskega imperija.
 • Ali drži trditev?\nBizantinska vojska ni bila sposobna ubraniti cesarstvo pred napadi barbarskih narodov.
 • Kaj NI bilo značilno za srednjeveško Bizantinsko cesarstvo?
 • Kateri jezik je bil uradni jezik srednjeveškega Bizantinskega cesarstva?
 • Ali drži trditev?\nBizantinski cesar je bil tudi vodja cerkve.
 • Kdo so prvotno sestavljali vojsko Bizantinskega cesarstva?
 • Kdo je bil najpomembnejši srednjeveški bizantinski vladar?
 • Kaj se NI zgodilo v času Justinijanovega vladanja?
 • Katero Justinijanovo dejanje je iz\nkulturnozgodovinskega vidika najpomembnejše?
 • Ali drži trditev?\nOzemlje Bizantinskega cesarstva\nje v srednjem veku nenehno raslo.
 • Katero ljudstvo je v 15. stoletju osvojilo Bizantinsko cesarstvo?
 • Kdaj je Carigrad prišel pod tujo oblast?
 • Med čigavim vladanjem je bilo Bizantinsko cesarstvo največje?
 • Kdaj je vladal cesar Justinijan?
 • Kaj NI bilo značilno za Bizantinski imperij v poznem srednjem veku?
 • Kaj je bilo uradno ime glavnega mesta (Carigrada)?
 • Kdaj je razpadlo Rimsko cesarstvo?

Scenes

Povezani dodatki

Hagija Sofija (Carigrad)

Cerkev "Sveta modrost" v Istanbulu je bila do leta 1935 največje religiozno poslopje. Takrat so jo spremenili v muzej.

Konstantinov vojak (4. stoletje)

Vzpon vzhodnega dela Rimskega cesarstva se je začel v času vladanja cesarja Konstantina v prvi tretjini 4. stoletja.

Katedrala svetega Aleksandra Nevskega (Sofija, 20. stoletje)

Pravoslavna katedrala, zgrajena v neobizantinskem slogu, velja za enega od simbolov bolgarske prestolnice.

Madžarski vladarski simboli

Izmed petih srednjeveških madžarskih vladarskih simbolov je najbolj znana Sveta krona.

Madarski jezdec

Edinstveni kamniti relief v Bolgariji je najverjetneje nastal na prelomu 7. in 8. stoletja.

Perzijski vladar (5. stoletje pr. n. št.)

Staroperzijski kralji so bili slavni zaradi velikosti perzijskega imperija in bogate zakladnice.

Slovanski vojščaki

Na slovanske vojščake so v srednjeveški Evropi gledali z velikim strahospoštovanjem.

Srednjeveška oblačila (Zahodna Evropa, 5.–10. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Srednjeveški krščanski kralj

Srednjeveški krščanski kralj, upodobljen na prestolu s krono na glavi in vladarskimi simboli v roki, je bil pomembna osebnost srednjega veka.

Zgodovinska topografija (pomembne osebnosti - svetovna zgodovina)

S pomočjo naloge bomo pomembne osebnosti iz svetovne zgodovine povezali z enim ali več kraji.

Znameniti srednjeveški imperiji

V toku zgodovine so nastali (in propadli) številni znameniti imperiji.

Oblačila barbarov (5. stoletje)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Starorimski vojak (1. stoletje pr. n. št.)

Plačani vojaki starorimske vojske so bili izurjeni in dobro oboroženi.

Added to your cart.