Bitka Nizozemcev z morjem (17. stoletje)

Bitka Nizozemcev z morjem (17. stoletje)

Prebivalci zahodnega dela Nizozemske so se od srednjega veka dalje uspešno borili z morjem.

Zgodovina

Keywords

Nizozemska, Nizke države, morje, morska voda, morska obala, vízátemelő, jez, Črpalka, depresija, Prst, canal, polder, dvig morske gladine, Globalno segrevanje, kmetijstvo, mlin na veter, oddelek, Severno morje, Zgodovina, v novem veku

Povezani dodatki

Mlin na veter

Mlin na veter kinetično energijo vetra pretvarja v mehansko delo.

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Delovanje rečnih zapornic

Z rečnimi zapornicami se za potrebe plovbe uravnava razlike v višini vode v rečni strugi.

Plimska elektrarna

Plimska elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem plime in oseke.

Rietveld Schröder House (Utrecht, 1924)

The Rietveld Schröder House, located in the town of Utrecht in the Netherlands, can be considered a forerunner of modern houses.

Ruski car Peter Veliki z ženo

Car je z reformami po zahodnoevropskem vzoru skušal modernizirati rusko carstvo.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Sirska vodna kolesa (Hama, 13. stoletje)

V srednjeveški Siriji so s pomočjo vodnih koles vodo iz rek dovajali tudi oddaljenim območjem.

Vodni mlin

Mehanske konstrukcije za izkoriščanje energije vode so uporabljali že v srednjem veku.

Jadrnice

Trgovske jadrnice (škunerje) so začeli izdelovati na Nizozemskem v 17. stoletju.

Konkvistador (16. stoletje)

Španski osvajalci so uspeh pri zasedanju ozemelj dolgovali svojemu oklepu in strelnemu orožju.

Spomladanske rastline

Spoznali bomo tulipan, narciso, navadni mali zvonček ter zgradbo njihovih cvetov.

Starorimska cesta in vodovod

O visoko razviti rimski civilizaciji nazorno pričata vodovodno in cestno omrežje, ki je povezovalo celotno cesarstvo.

Added to your cart.