Benzen (C₆H₆)

Benzen (C₆H₆)

Najpreprostejši predstavnik aromatskih ogljikovodikov.

Kemija

Keywords

benzen, Benzenova molekula, Aromatski ogljikovodik, ĺrenes, enojna vez, multipla vez, premestile vez, Kekulejeve, premogov katran, sigma vez, pi-vez, aromatski obroč, Organska kemija, ogljikovodik, Molekula, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Benzen C₆H₆

Podatki

Molska masa: 78,11 g/mol

Tališče: 5,5 °C

Vrelišče: 80,1 °C

Energija pri gorenju: -3.267,6 kJ/mol

Gostota: 0,8736 g/cm³

Lastnosti

Molekula benzena ima ciklično delokaliziran, stabilen pi-elektronski sistem. Benzen je brezbarvna strupena tekočina z močnim vonjem. Hitro hlapi in pri segrevanju sublimira.

Dobro se topi v organskih topilih in je tudi sam dobro topilo. Je redkejši od vode, zato na njeni površini plava. Zaradi močne nenasičenosti gori s sajastim plamenom, zaradi posebne zgradbe pa vstopa v substitucijsko reakcijo z bromom. Če benzen obdelamo z mešanico koncentrirane žveplove kisline in dušikove kisline, dobimo nitrobenzen.

Pojavnost in proizvodnja

Benzen so nekoč pridobivali iz premogovega katrana, danes pa iz surove nafte.

Uporaba

Benzen uporabljamo pri proizvodnji barvil, plastike, detergentov, zdravil in razstreliva.

Kalotni model

Naracija

Povezani dodatki

Fenol (C₆H₅OH)

Najenostavnejši predstavnik aromatskih hidroksilnih spojin.

Vezi v benzenovi molekuli

Med ogljikovimi atomi so sigma vezi in delokalizirane pi-vezi.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Anilin je najenostavnejši aromatski amin. Znanstveno ime je fenilamin.

Benzojska kislina (C₆H₅COOH)

Najenostavnejši predstavnik aromatskih karboksilnih kislin.

Stiren (vinil benzen) (C₈H₈)

Brezbarvna tekočina, z benzolu podobnim vonjem, monomer polistirola.

Etan (C₂H₆)

Drugi člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Eten (etilen) (C₂H₄)

Prvi člen homologne vrste alk-1-enov.

Etin (acetilen) (C₂H₂)

Prvi člen v homologni vrsti alkinov.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najenostavnejši policiklični aromatski ogljikovodik.

Piridin (C₅H₅N)

Heterociklična spojina z vsebnostjo dušika, ki je brezbarvna, strupena tekočina z neprijetnim vonjem.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njeni derivati so timin, citozin in uracil.

Added to your cart.