Afriška vas (Sudan)

Afriška vas (Sudan)

Afriške vasi, ki so se dobro prilagodile naravnim razmeram, odražajo kulturo lokalnega prebivalstva.

Zgodovina

Keywords

Afrika, Sudan, naselje, Način življenja, pleme, stanovanje, skupnost, Koča, podnebje, Obramba, tehnologija, živa meja

Povezani dodatki

Scenes

Afriška vas

Pogled od zgoraj

V vasi

Sprehod

Prerez hiše

Animacija

Narration

Človeška bivališča povsod po svetu odsevajo kulturo prebivalcev določenega območja. Naselja na afriški celini so različna. Celo znotraj ene države lahko zaradi podnebnih in kulturnih razlik med pokrajinami obstaja več tipov naselij.

Ta animacija nam predstavi značilno podeželsko naselje v Sudanu. Predniki današnjih prebivalcev so najbrž živeli v podobnih vaseh že pred stoletji. Tloris vasi oziroma razporeditev hiš je do danes ostala enaka kot nekoč. To velja tudi za obliko hiš, gradbeni material in način gradnje.

Vasi so pred napadi divjih živali zavarovane z ograjo. Družinske hiše so običajno podobne velikosti, javne zgradbe pa so večje in drugačnih oblik. Hiše s krožnim tlorisom stojijo blizu druga drugi. Stene so zgrajene iz šibja in premaza ali preprosto iz blata, kar oboje zagotavlja relativno dobro izolacijo. Strehe so iz rastlinstva, ki ga je mogoče najti v bližini vasi. Strehe iz slame ali trsja po navadi segajo čez stene in so podprte z lesom. Služijo za zagotavljanje sence, saj so padavine v teh krajih precej redke.

Notranja oprema teh bivališč je preprosta, sestavljena iz nekaj posode, zabojev in tkanin. Ognjišča so pogosto zunaj, v središču vasi, kjer služijo vsem prebivalcem.

Povezani dodatki

Zulujski plemenski poglavar

Afriška plemena imajo svojstveno kulturo.

Afriški savanski slon

Je največji kopenski sesalec na svetu.

Afriško begunsko taborišče (Darfur)

Zaradi oboroženih spopadov in nasilja je moralo v pokrajini Darfur na zahodu Sudana več kot tri milijone ljudi zapustiti svoje domove.

Beduinski tabor

Polnomadski način življenja beduinov se je prilagodil podnebnim in okoljskim razmeram v puščavi.

Države Afrike

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in zastave držav Afrike.

Egipčanske piramide (Giza, 26. stoletje pr. n. št.)

Piramide pri Gizi so edino, kar si lahko od sedmih čudes antičnega sveta ogledamo še danes.

Great Mosque of Djenné (1907)

The mosque, built in a distinctive architectural style, is the largest adobe structure in the world.

Oaza

Oaze so območja v puščavah, kjer je na voljo dovolj vode za rast naravnih in kulturnih rastlin.

Polinezijsko družinsko posestvo (Samoa, 15. stoletje)

Tradicionalne hiše na samoanskih družinskih posestvih zvesto odražajo edinstveno kulturo tam živečih ljudi.

Villages

Villages were the first permanent human settlements

Značilne bivalne zgradbe

Vsako obdobje in vsaka kultura imata svoje značilne bivalne stavbe.

Znamenitosti držav sveta

V kateri državi so te znamenitosti?

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Tradicionalni način življenja Inuitov

Značilna bivališča Inuitov, ki živijo v arktičnih prostranstvih, so igluji.

Vrste samotnih kmetij in vasi

Struktura in gostota samotnih kmetij ter vasi sta v veliki meri odvisni od naravnogeografskih razmer v pokrajini.

Added to your cart.