mozaWeb PREMIUM

Online platforma pre domáce učenie

Viac než 1200 3D modelov, niekoľko stoviek vzdelávacích videí, obrázky, zvukový materiál, aplikácie a hry k jednotlivým predmetom a učivu, ktoré sú kdekoľvek prístupné online. MozaWeb je dostupný prostredníctvom akéhokoľvek internetového prehliadača, k jeho používaniu nie je potrebná inštalácia osobitného programu.

Viac

Zvýhodnená ponuka pre triedy

Okrem predplatného pre jednotlivcov ponúkame aj zvýhodnený balík pre triedy, ktorý môže obsahovať 20 alebo viac mozaWeb PREMIUM predplatných. Žiaci sa takýmto spôsobom môžu pripojiť prostredníctvom svojich tabletov k programu na učiteľovom počítači a zúčastniť sa práce na hodine.

Ďalšie funkcie platformy mozaWeb
  • Otvorenie a listovanie interaktívnych učebníc na mozaWebe.
  • Časti stránky interaktívnych učebníc je možné zväčšiť bez zhoršenia kvality
  • Prehrať interaktívny obsah interaktívnych učebníc
  • Riešenie domácej úlohy
  • Zabudovaný video a zvukový prehrávač
Porovnanie
mozaWeb
FREE
mozaWeb
PREMIUM Student

Web

Web
Komu to odporúčame Pre žiakov na domáce použitie
Prístup k obsahu
Otvoriť HOME digitálne knihy *
Otvoriť CLASSROOM digitálne knihy *
Pomocou kódu, ktorý sa nachádza v tlačenej učebnici, môžete používať aj digitálnu verziu publikácie
Možno otvoriť digitálny obsah nachádzajúci sa v knihách
Prehrávanie 3D animácií z mediálnej knižnice obmedzené obmedzené
Prehrávanie videí z mediálnej knižnice obmedzené obmedzené
Používanie nástrojov a hier obmedzené
Požiadavky na systém
Dostupné prostredníctvom prehliadača
Musí sa nainštalovať aplikácia
Na koľkých počítačoch to možno používať v rovnakom čase? 1 1 1 1
Dostupné funkcie
Možno používať v niekoľkých jazykoch
Možno používať touch funkcie
Sociálne funkcie, riešenie domácich úloh
Cena / rok / ŽIAK**
ZDARMA
Individuálne
V balíku
Cena / rok / UČITEĽ**
-
Individuálne
V balíku
* Licencie neobsahujú digitálne knihy. Knihy si môžete osobitne zakúpiť v našom internetovom obchode.
** mozaWeb určený pre Učiteľov možno používať aj na interaktívnej tabuli a obrazovke väčšej ako 30", zatiaľ čo mozaWeb určený pre Žiakov nemožno používať na interaktívnej tabuli a obrazovke väčšej ako 30".
Added to your cart.