mozaMap

Digitálne mapy na interaktívnu tabuľu

Digitálne mapy mozaMap atlasov rozširujú paletu pomôcok používaných na hodinách geografie a dejepisu. Môžete ľubovoľne zostavovať a používať rôzne typy máp a ich prvky, čo výrazne uľahčuje prípravu na vyučovacie hodiny a ich priebeh. Digitálne mapy mozaMap atlasov môžete otvoriť v mozaBook softvéri.

Viac

Stiahnuť a vyskúšať zadarmo!
V mozaBook programe si môžete stiahnuť všetky digitálne atlasy, ktoré si môžete zakúpiť a z každého atlasu si môžete bezplatne vyskúšať niekoľko máp.

Kľúčové funkcie atlasov mozaMap.

 • Navigácia na mape (zväčšovanie, ťahanie)
 • Zapnúť a vypnúť vrstvy, vytvoriť kombinované mapy
 • Vytvoriť uložené náhľady
 • Možnosti vyhľadávania
 • Zabudovaný kresliaci nástroj
 • Prezentačné možnosti
 • Obsahy pripravené používateľom
 • Možnosti animovaného prevedenia pre zobrazenie udalostí
 • Úlohy a otázky
 • Integrácia mozaBooku
 • Možnosti prispôsobenia
Added to your cart.